Service till företag

Dialogmöte om upphandling av konferens- och möteslokaler

En kvinna föreläser för åhörare

Karlstads kommun ska upphandla konferens- och möteslokaler. Inför den kommande upphandlingen bjuder Karlstads kommun in till marknadsdialog för leverantörer. Då har du möjlighet att vara med för att lyssna och påverka.

Karlstads kommun köper varje år lokala konferens- och möteslokaler av externa leverantörer för cirka 5 miljoner kronor. Kommunens behov spänner mellan stora konferenser för flera hundra deltagare ner till enklare möteslokaler i de fall kommunens egna möteslokaler inte räcker till. Det nuvarande avtalet löper snart ut och därför kommer vi att göra en ny upphandling under vintern. Annonseringen för den nya upphandlingen görs i december 2021/januari 2022.

Vi vill träffa intresserade leverantörer för att prata mer om kommunens behov, vad som är viktigt för oss och hur vi ser på den kommande upphandlingen. Naturligtvis är vi också intresserade av att för höra branschens egna tankar om kommunens upphandling av konferenser och möteslokaler i Karlstad. Finns det krav vi inte bör ställa eller är det något vi absolut inte får glömma att tänka på?

Ta chansen att både lyssna och påverka!

Dialogmöte 11 november 2021

Datum: 11 november 2021
Tid: 08.30–09.30
Plats: Digitalt via Teams

Deltar från Karlstads kommun gör:

Martin Magnusson, tf upphandlingschef
Per Werling, upphandlingskonsult
Kersti Smith, avtalscontroller
Anna Sundell, miljösamordnare

Här anmäler du dig via Forms anmälningslänk.

Uppdaterad den