Service till företag

Projektet Konkurrenskraftiga butiker och boenden

Logotyp för Konkurrenskraftiga butiker och boenden

Hur kan företag möta ett föränderligt arbetsliv, skapa ökad konkurrenskraft och bli bättre på att skapa förutsättningar för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering? Följ projektet Konkurrenskraftiga butiker och boenden som genomförs april 2022–mars 2023.

Karlstads kommun är med i projektet ”Konkurrenskraftigare butiker och boenden” tillsammans med Filipstad, Forshaga och Kristinehamns kommuner. Vi har anslutit oss till projektet för att stötta våra lokala företag, som är butiker eller boenden, inom kompetensområdena omvärldsbevakning, digitalisering och så kallade horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Företagen som anslutit sig till projektet får kostnadsfri rådgivning.

Kompetens och lönsamhet i ett föränderligt arbetsliv

Projektet möjliggör för företag att möta samhällsutvecklingen med kompentensutveckling för lönsamhet i ett föränderligt arbetsliv. Detta resulterar i ökad konkurrenskraft, individerna blir mer entreprenöriella och bättre anpassade för ett samhälle där horisontella principerna – jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering – är ett naturligt inslag. Företaget och individerna blir mer attraktiva för marknaden.

Skapa en entreprenöriell arbetsplats genom:

  • Omvärldsbevakning
  • Digitalisering
  • Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, så kallade horisontella principer.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Filipstads kommun är projektägare. På filipstad.se kan du läsa mer om projektet.

Uppdaterad den