Service till företag

Näringslivet som resurs vid en samhällskris

Kvinna och man sitter med laptops framför presentation i kontorsmiljö.

Du som näringsidkare är en viktig resurs vid en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällets funktioner, men ibland även som stöd för andra aktörer. Genom att tänka efter före har du större möjlighet att själv klara en eventuell påfrestning och även bidra till att samhället fortsätter att fungera. Nyckeln är det som kallas kontinuitetsplanering.

Att kontinuitetsplanera är ett sätt att säkerställa att din verksamhet kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar sina förbundskommuners – Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors – arbete med krisberedskap. De har gjort en film på fyra minuter som berättar hur du som näringsidkare kan klara krisen för egen del och samtidigt bidra till samhället.

Här hittar du filmen Näringslivet som resurs i kris och mer information på Räddningstjänstens webbplats. 

Uppdaterad den