Service till företag

Servicemätningen Insikt

Karlstads kommun arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, både till allmänhet och näringsliv. För att få reda på inom vilka områden vi kan förbättra vår service deltar vi servicemätningen Insikt.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet kännetecknas av öppenhet och dialog. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) erbjuder servicemätningen Insikt som Karlstads kommun valt att använda sig av. Undersökningen vänder sig till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Mätningar görs inom följande områden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd
  • Upphandling

Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner och resultatet utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete. SKR offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

All data som lagras i SKR:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen. Undersökningen utförs via en av SKR:s utvalda konsulter.

Uppdaterad den