Visit Karlstad

Våra främsta samarbetspartners

Hotelldirektörer i Karlstads kommun t-shirts

För att utveckla och skapa en framgångsrik destination krävs samarbete, och det viktigaste av allt är samverkan med besöksnäringen. Här listar vi några organisationer och föreningar som vi har ett nära samarbete med och som kan vara extra nyttiga för dig som arbetar med besöksnäring.

Visit Karlstad Member

Visit Karlstad Member är en ekonomisk förening som funnits sedan 1990, och som tidigare gick under namnet Träffpunkt Karlstad. Företag verksamma inom besöksnäringen och närstående branscher kan bli medlemmar i föreningen. Alla medlemmar betalar en årlig serviceavgift.

Hanna Åkerstedt, ordförande Visit Karlstad Member, hanna@riverc.se, 070-533 37 82

Karlstadsregionen

Kommunerna i Karlstadsregionen arbetar tillsammans för att skapa utveckling och tillväxt. Samarbetet ska utveckla och förbättra servicen till invånare, företag och besökare i kommunerna. I Karlstadsregionen ingår kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Läs mer om Karlstadsregionen här.

Ellika Andersson, koordinator Karlstads kommun, ellika.andersson@karlstad.se, 054-540 10 56

Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. De samverkar tillsammans med företag, föreningar, organisationer och kommuner för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring. Läs mer om Visit Värmland här.

Mia Landin, VD Visit Värmland, mia.landin@visitvarmland.com, 054-776 60 01

Uppdaterad den