Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta

Specialpedagog till Sundsta-Älvkullegymnasiet

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.
Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 6 500 elevers utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.

Sundsta-Älvkullegymnasiet är en skola i förändring. Här byggs det som kommer att bli en av Sveriges största och modernaste gymnasieskolor. Den första etappen stod klar hösten 2019 och 2021 kommer skolan att vara helt klar. Skolan leds av en gymnasiechef och är uppdelad i sju olika rektorsområden.

Vi söker nu en specialpedagog till elevhälsoteamet för område naturvetenskap, språkintroduktion samt yrkeshögskola.

Elevhälsan vid Sundsta-Älvkullegymnasiet är uppdelade i EHT-team som leds av en rektor. Förutom specialpedagog ingår även speciallärare, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare i teamet. Det finns också en väl fungerande stödorganisation. På hela skolan finns fyra specialpedagoger fördelade på fyra likvärdiga team.

Arbetsbeskrivning

Vid Sundsta-Älvkullegymnasiet vill vi skapa bra dagar för våra elever och ge dem de bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Elevhälsoteamen är en viktig del i det arbetet. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ute i verksamheten står därför i fokus där vi tillsammans aktivt arbetar för att skapa en attraktiv skola för alla våra elever.

Vi arbetar för att våra elever ska utveckla ett hållbart lärande. Konceptet 10 goda vanor är en viktig del i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Du kommer att arbeta på organisation, grupp och individnivå i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du kommer att arbeta för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. För att nå detta krävs ett nära samarbete mellan skolledning, elevhälsa, bibliotek, mentorer och övrig personal.

Sedvanliga arbetsuppgifter såsom utredningar, åtgärdsprogram och samtalspart med pedagoger ingår förstås också i arbetet. Du förväntas delta aktivt i utvecklingsarbetet både på skol- och organisationsnivå.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Tidsbegränsad till

Ansök senast

Referensnummer

A955543

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Susanna Rydahl
Rektor
054-540 14 03
susanna.rydahl@karlstad.se

Daniel Skålerud
Gymnasiechef
054-540 14 06
daniel.skalerud@karlstad.se

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.