Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta

Specialpedagog till Gläntan, Kronoparken 1 och Mjölnartorpets förskolor

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.
Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Förskolorna ligger i stadsdelen Kronoparken och sammanlagt går ca 260 barn på de tre förskolorna.
Vi samarbetar med andra förskolor i stadsdelen, med grundskolan samt med grundsärskolan i ett arbete vi kallar Hela Kronoparken vars vision lyder; Kronoparken utbildar för att leva och agera i en hållbar värld våra olikheter är våra möjligheter.
Samarbetet har som syfte att skapa samverkan mellan skolformer och stadier för att kunna ge varje barn goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i ett 1-16 årsperspektiv. Det sker ett kollegialt lärande och samarbete mellan pedagoger i de olika verksamheterna. Samverkan sker också mellan specialpedagoger i både förskola och grundskola.
Våra förskolor jobbar i ett s.k. pedagogiskt årshjul, ett verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete och ett arbetssätt som innebär att läroplanens alla delar vävs samman i undervisningen. För pedagogerna innebär det att kartläggning, planering och dokumentation av undervisningen ligger i olika perioder under året. Detta är för oss ett arbetssätt för att säkerställa att alla barn under sin tid hos oss får en kvalitativ utbildning inom socialt samspel, språk, matematik, teknik, naturkunskap och miljö.
Förskolorna har ett kollegialt samarbete inom LHU, Lärande för hållbar utveckling samt inom IT.
På våra enheter jobbar pedagoger som brinner för de barn och familjer de arbetar med. Det finns en vilja att utveckla sina verksamheter och trivseln och arbetsmiljön på förskolorna skattas högt.

Arbetsbeskrivning

Som specialpedagog för våra tre förskolor kommer du ha som uppgift att identifiera och undanröja hinder i barns lärande. Du kommer att ha ett nära samarbete med förskolornas rektor och ni kommer tillsammans att arbeta strategiskt, främjande och förebyggande. Det specialpedagogiska arbetet i förskolorna skall vara riktat till åldersperspektivet 1-6 år, men också vara del i perspektivet 1-16 år. Som specialpedagog hos oss bidrar du till en ökad likvärdighet, genom handledning av personal och samverkan med andra skolformer medverkar du till att varje barn ges grundläggande förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt genom hela utbildningskedjan.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Ansök senast

Referensnummer

A955579

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Ann-Christin Andersson
Rektor
054-540 36 88
ann-christin.andersson@karlstad.se

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.