Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta

Enhetschef till modersmålsenheten, barn- och ungdomsförvaltningen

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.
Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Vi har stort fokus på tillväxt och långsiktig hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på helhetssyn och vi arbetar tillsammans inom koncernen för att våra tjänster och vår service ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för, det vill säga Karlstadsborna.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar, och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Vi erbjuder modersmål och studiehandledning i ca 40 olika språk.

Arbetsbeskrivning

I ditt uppdrag som enhetschef för modersmålsenheten ansvarar du för att i dialog med din enhetschefskollega och dina medarbetare leda och utveckla modersmålsenheten. Du har pedagogiskt ansvar för verksamheten samt personalansvar för medarbetare som arbetar som modersmålslärare och studiehandledare. Du skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas med sitt uppdrag så att alla elever når målen. Att skapa förutsättningar innebär att du organiserar, driver och utvecklar verksamheten mot ett lärande som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Du skapar goda relationer och ett gott samarbetsklimat med medarbetare, elever, vårdnadshavare, fackliga företrädare och övriga omvärldskontakter. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du engagemang. Du utgår alltid från eleven i centrum och tillsammans med kollegor och medarbetare bidrar ni till en attraktiv skola som ger eleverna goda förutsättningar för det framtida arbetslivet och en god grund för det livslånga lärandet.

I Karlstad har vi ett viktigt och nära samarbete med Karlstad Universitet. Det speglar sig i att vi har högst andel behöriga lärare i hela Sverige enligt undersökningen Bästa skola, vilket är en av de förutsättningar vi är stolta över att kunna erbjuda dig.

Du ingår i barn- och ungdomsförvaltningens rektorsgrupp samt i ett arbetslag med enhetschefer. Vi arbetar med kollegialt lärande inom chefsgruppen och med våra medarbetare. I ditt uppdrag som enhetschef har du tillgång till barn- och ungdomsförvaltningens stödfunktioner för lokaler, ekonomi, HR, juridik och IT. I det systematiska kvalitetsarbetet har vi nu mycket fokus på elevhälsa och arbetet med tillgängliga lärmiljöer och differentierad undervisning.

Hos oss får alla nya chefer gå kommunens chefsprogram Ledarskap i Karlstad kommun och vi ger också kontinuerligt interna utbildningar. Vi satsar på våra chefer!

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Ansök senast

Referensnummer

A952760

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Jenny Gladh
Biträdande utbildningschef
054-540 34 44
jenny.gladh@karlstad.se

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.