Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta

Miljöingenjör VA

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt.
Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Teknik- och fastighetsförvaltningens cirka 550 medarbetare bygger och sköter Karlstad. Med ansvaret för en trygg och vacker miljö sköter vi kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och den interna servicen som städ, tryckeri, fordon och konferens. Vi utvecklar infrastrukturen, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter.

VA-avdelningen ansvarar för Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Inom avdelningen arbetar idag cirka 100 personer. Vårt gemensamma uppdrag är att se till att vi har en säker och hållbar VA-försörjning nu och i framtiden. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. Vi behöver nu förstärka vårt lag med en vikarierande miljöingenjör till vår enhet Kund- och verksamhetsstöd som består av 14 medarbetare som är fördelade på en kontorsgrupp och en vattenmätarverkstad.

Arbetsbeskrivning

Trivs du i en roll där du får arbeta med miljöfrågor inom VA-verksamhet? Gillar du dessutom att ha många kontaktytor och att få vara delaktig i processer såväl internt som externt? Då kan vikariatet som miljöingenjör/miljöhandläggare hos oss på kund- och verksamhetsstöd VA passa dig. Som miljöingenjör kommer du att arbeta nära två kollegor som arbetar i liknande roll som dig. Frågor som du skulle kunna få arbeta med under ditt vikariat är till exempel att:

• ha en myndighetsroll när det gäller vissa avfallsfrågor
• handlägga ärenden som rör fettavskiljare
• inventera behovet av fettavskiljare hos verksamhetsutövare
• ställa krav på installation av fettavskiljare
• vara behjälplig i uppdatering av taxa och taxeföreskrifter för renhållningskollektivet med
avseende på fettavskiljartömning
• delta i kommunens forum för företagsservice
• delta i uppströmsarbete för att minska mängden skadliga ämnen i avloppsvattnet
• handlägga miljöfrågor för våra mindre avloppsreningsverk
• sköta miljörapportering för våra mindre reningsverk och hålla i kontakten med vår tillsynsmyndighet
• arbeta med kemikaliefrågor i vår verksamhet, t ex riskbedöma kemikalier i kommunens
VA-anläggningar och delta i kommunens nätverk kring kemiska produkter
• vara delaktig i att kommunicera budskap rörande avloppsfrågor till allmänheten

Internt kommer du t ex ha täta kontakter med driftpersonal på våra avloppsreningsverk, med slambilsförarna som sköter fettavskiljartömning och ekonomistaben som sköter debitering av tömningsavgifter. Externt kan det bli mycket kontakter med olika verksamhetsutövare som har utsläpp till vårt avloppsledningsnät. Du utgör en viktig kugge för VA-verksamheten och är delaktig i att skapa en miljömässigt hållbar VA-försörjning nu och över tid.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning

Omfattning

Heltid

Tidsbegränsad till

Ansök senast

Referensnummer

TFN/2020:1970

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Eva-Lena Beiron
enhetschef
054-540 68 10


Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.