Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta

Rektor till Karlstads kommuns förskolor

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola. Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.

Oavsett vilken förskola i Karlstad du arbetar på, ska den präglas av arbetsro, trivsel och goda resultat. Vi arbetar systematiskt med att utveckla vårt ledarskap, pedagogiska kunnande och kvalitetsarbete. I Karlstads kommun är förskolan viktig och det märks. Vi är stolta över de resultat vi åstadkommer och över att arbeta i Karlstads kommun. Men vi förstår också att vi kan nå längre och vill därför åstadkomma ännu bättre resultat. Karlstads kommuns förskolor, grundskolor, fritidshem och särskolor är indelade i två verksamhetsområden, förskola respektive skola. Varje verksamhetsområde leds av en utbildningschef.

Arbetsbeskrivning

Att vara rektor i förskolan är att rusta barn för framtiden. I kommunen finns 23 rektorer med ansvar för förskola. Som rektor leder och samordnar du det pedagogiska arbetet på dina enheter. Förutom uppdragen i skollag och läroplan har du ett ekonomi- och arbetsmiljöansvar och du arbetar med verksamhets- och utvecklingsfrågor. Ekonomiansvaret innebär att du har resultatkrav för dina förskolor.

Rektorsgruppen för förskola är uppdelad i tre geografiska team. Till varje team finns stödfunktioner som specialpedagoger, ekonomer och administratörer. För att stärka det kollegiala lärandet och ge alla teamen goda möjligheter till erfarenhetsutbyte skapar vi en gemensam arbetsplats för rektorerna med närhet till stödfunktionerna. På barn- och ungdomsförvaltningen finns stödfunktioner för vikariesamordning, juridik, IT, ekonomi, personalfrågor, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiska utvecklingsarbeten. Förskolans rektorer leds av utbildningschefen för förskolan, som också är din chef.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig utgångspunkt för utvecklingsarbetet. Huvudmannen stödjer enheternas systematiska kvalitetsarbete bland annat genom årliga resultatdialoger som leds av utbildningschefen.

Som pedagogisk ledare för förskollärare, barnskötare och övrig personal ansvarar du för att leda och samordna det pedagogiska arbetet i riktning mot förskolans mål. Ditt uppdrag innebär att delta i ett spännande förändrings- och utvecklingsarbete där du tillsammans med andra i Karlstads kommun bygger Karlstadsbornas framtid.

Som ny chef i Karlstads kommun kommer du att få gå kommunens chefsprogram "Ledarskap i Karlstads kommun". Därefter går du den statliga befattningsutbildningen "Rektorsprogrammet" om du inte redan har gått den. Vi ger kontinuerligt interna utbildningar. Vi satsar på våra chefer!

Kvalifikationer

Vi söker dig som
• har god pedagogisk insikt genom såväl högskoleutbildning som erfarenhet.
• har god insikt i förskolans läroplan och de förordningar som styr och reglerar skolformen
• har djupa kunskaper om barns rättigheter, utveckling och lärande
• har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete inom förskolan
• kan leda medarbetares lärande om hur man på bästa sätt kan leda barns utveckling och lärande
• är bra på att samarbeta, samverka, knyta kontakter och skapa bra relationer
• kan prioritera bland dina arbetsuppgifter, strukturera, dokumentera och följa upp
• har god administrativ förmåga
• har en helhetssyn på kontinuiteten i lärandeprocessen från förskola till gymnasiet
• är tydlig och ser kommunikation som ett självklart inslag i vardagsarbetet både i kontakt med föräldrar och barn och som ledare/chef för personalen
• har problemlösning som en av dina styrkor
• ser de digitala verktygen som en naturlig del av förskolans utveckling
• har kunskaper och intresse för pedagogisk ledning och samordning

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Ansök senast

Referensnummer

A967441

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Sarah Thorén
Utbildningschef förskola
054-5403221
sarah.thoren@karlstad.se

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.