Kontakta Karlstads kommun

Tfn:
054-540 00 00
Tfn-tider:
Måndag-fredag 8-17
E-post:
karlstadskommun@karlstad.se
Öppet:
Måndag-fredag 8-17
Besök:
Kontaktcenter
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Karlstad
Visa på karta

Projektledande VA-ingenjör

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Karlstad är en attraktiv tillväxtkommun och en motor i Värmland med cirka 95 000 invånare och 7000 medarbetare som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Vi har stort fokus på tillväxt och långsiktig hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på helhetssyn och vi arbetar tillsammans inom koncernen för att våra tjänster och vår service ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för, det vill säga Karlstadsborna,

På teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent dricksvatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvarar även för den interna servicen till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar.

Karlstad växer så det knakar! Detta innebär att den kommunala VA-försörjningen står inför en rad utmaningar de kommande åren. Vi på VA bygger kontinuerligt ut vår allmänna VA-anläggning i enlighet med vår VA-plan samt driver även stora investeringsprojekt i takt med att Karlstad växer. Vi är en viktig kugge i samhällsplaneringsprocessen.

För att klara morgondagens utmaningar behöver vi blir fler som hjälps åt att klara uppdraget. Vi behöver dig!

Du kommer att tillhöra VA-avdelningen och närmare bestämt enheten Projekt VA, som idag består av 19 medarbetare. Enheten ansvarar för VA-utredningar i samhällsplanering och planprocessen, strategisk planering för den allmänna VA-anläggningen, investeringsprojekt för VA, samt VA-kartan. Vi som jobbar här är VA-ingenjörer, modellerare, projektledare, byggledare och GIS-ingenjörer.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill arbeta med ledningsnätsfrågor inom VA.

Du kommer delta aktivt i kommunens samhällsplaneringsarbete, från översiktsplan till detaljplaner. Du kommer även att vara delaktig i genomförandet av VA-utbyggnad i exploateringsområden såväl som på befintligt ledningsnät. Det innebär att du kommer vara VA-avdelningens representant med ansvar för VA-frågor i planprocessen och genomförandeprocessen.

I planprocessen innebär det att Du är delaktig i arbetet med detaljplanen och att Du tar fram en VA-plan för detaljplanen som redovisar förslag till VA-lösning. I genomförandeprocessen ska Du med hjälp av konsult ta fram bygghandling för VA och i byggskedet vara byggledaren behjälplig som teknikstöd-VA.

Arbetet innefattar även att som projektledare driva utredningsprojekt och VA-ledningsnätsprojekt avseende förnyelse.

Arbetet innebär kontakter med kollegor inom VA-avdelningen, andra avdelningar inom vår förvaltning, andra kommunala förvaltningar, myndigheter, konsultfirmor, entreprenörer och fastighetsägare.

Inom enheten finns fler som arbetar med ledningsnätsfrågor på olika sätt, bland annat kapacitetsbedömningar, förnyelseplanering, VA-planfrågor, projekt- och byggledning - och dessa kollegor kommer du att samarbeta med.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Ansök senast

Referensnummer

TFN-2020-1311

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Maria Dåverhög
enhetschef
054-540 71 25
maria.daverhog@karlstad.se

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.