Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Kurator

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Beskrivning

Västerstrandsskolan är en F-6 skola. Skolan är ny och ombyggd och stod inflyttningsklar inför läsåret 19/20. Västerstrandsskolan är en expansiv skola med mycket fina nya lärandemiljöer både inne och ute. Idag går drygt 450 elever hos oss. Skolan har fyra fritidsavdelningar, tre avdelningar F-2 och en äldreavdelning åk 3-6. Behörighet & kompetens, rörelsefokus och tillgängliga lärmiljöer är viktiga ledord när vi beskriver vår skola.

Vi söker nu en skolkurator på heltid för F-6. Du kommer vara en del av elevhälsoteamet på skolan och du bidrar med dina kunskaper med det psykosociala perspektivet på skolan.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. Elevhälsan arbetar tillsammans med skolans övriga personal för att skapa trygga miljöer som främjar lärande samt utveckling och hälsa. Elevhälsans uppdrag är stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål samt undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa samt bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.Arbetsuppgifter

I din roll som skolkurator ingår i uppdraget att:

  • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
  • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.Kvalifikationer

Vi söker dig som är socionom eller har annan relevant bakgrund och kompetens inom psykosocialt arbete.  Du är kreativ, nyfiken, initiativrik och har lätt för att samarbeta med andra professioner och aktörer. Du är bekväm med att konsultera och fortbilda dina kollegor samt delar med dig av dina kunskaper. Du tycker att det är roligt att arbeta med eleverna på gruppnivå och driva projekt. Du har givetvis lätt för att skapa relationer, nätverk och skapa processer.

Du kommer få trevliga och kompetenta kollegor som brinner för skolutveckling och elevhälsoarbete. Du kommer även få handledning och tillgång till professionsnätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Ulf Eriksson
054-5402976