Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Mentor på högstadiet, med stor erfarenhet av socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Beskrivning

Frödingskolan är en grundskola med 280 elever i årskurserna 4-9 ca 7 km öster om Karlstads centrum. Inför nästa läsår organiserar vi om vårt högstadium så att mentorskapet för eleverna koncentreras till två personer istället för att vara fördelat på ämneslärarna. Den ena mentorn är en person med lärarbakgrund och vi söker nu den andra mentorn som vi vill ska ha sin bakgrund inom socialt arbete för att de två tillsammans ska komplettera varandra och ha en bred kompetens. 

Arbetsuppgifter

En heltidsmentor är mentor för eleverna i 3-4 klasser och det övergripande uppdraget är att främja varje elevs kunskapsmässiga, sociala och personliga utveckling. Grunden för det arbetet utgår från att mentorn har en prestigelös och tillitsfull relation till varje elev som leder till att eleven ser mentorn som den naturliga personen att fråga, be om råd och delge vardagens tankar om stort och smått. Bland arbetsuppgifterna ingår att

 • Vara insatt i alla elevers studiesituation (betyg, extra anpassningar, särskilt stöd mm) och att föreslå och genomföra insatser som leder eleverna mot högre måluppfyllelse.
 • Vara skolans ansikte utåt i kontakten med hemmet samt verka för att hem och skola använder sina resurser på ett sätt som på bästa sätt stödjer elevens utveckling
 • Analysera behov på skolan och bidra till att så många mentorsuppgifter som möjligt hamnar inom kategorierna främjande och förebyggande snarare än åtgärdande
 • Arbeta aktivt med relationerna och värdegrunden i klassen samt vid behov konflikthantering och utredning av signal om kränkande behandling
 • Organisera forum för eleverna att påverka sin situation i skolan (t.ex. klassråd, utbud av rastaktiviteter och trivselenkät)
 • Uppföljning av närvaro/frånvaro och att utreda orsaker till oroväckande frånvaro
 • Förbereda och hålla utvecklingssamtal

I och med att detta är en ny tjänst så har du goda möjligheter att vara med och utforma uppdraget tillsammans med din mentorskollega och du behöver vara beredd på att uppdraget kan komma att justeras under resans gång. 

Kvalifikationer

 • Socionomexamen eller motsvarande akademisk utbildning
 • Väl dokumenterad erfarenhet av framgångsrik samverkan mellan en samhällsfunktion som skola eller socialtjänst och vårdnadshavare
 • Väl dokumenterad förmåga att yrkesmässigt skapa tillitsfulla relationer till både barn och vuxna
 • En god förmåga att arbeta självständigt med förmåga att prioritera både långsiktigt och utifrån hastigt uppkomna behov
 • God förmåga att använda digitala system för dokumentation, dialog och planering

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete i grundskola eller kunskaper om grundskolans förutsättningar med läroplan, extra anpassningar och särskilt stöd
 • Erfarenhet av demokratiska arbetsprocesser inom t.ex politik eller ideell förening.
 • Erfarenhet av arbete med personer med NPF
 • Erfarenhet av att leda grupper och grupputveckling samt att arbeta med konflikthantering, självkännedom och självkänsla

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid/Deltid

Tillträdesdatum

2021-08-05

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Kristin Andersson
054-5401136