Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Skolkurator

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Beskrivning av ett fantastiskt roligt, utvecklande och viktigt arbete!

Karlstads kommun fortsätter satsningen på den psykosociala professionen i elevhälsan genom att ytterligare anställa två engagerade skolkuratorer. Den psykosociala professionen är viktig inom elevhälsan och är du en engagerad person som brinner för ungas utveckling och lärande kan det här vara drömtjänsten för dig! Båda tjänsterna har sin fasta placering på en varsin låg- och mellanstadieskola varav den ena tjänsten även innehåller en central resurs som stödjer våra grundskolor i både utvecklingsarbete samt vid eventuellt kortare personalbortfall. 

Du kommer vara en del av elevhälsoteamet på skolan och du bidrar med dina kunskaper inom det psykosociala perspektivet. Som kurator kommer du att ingå i elevhälsans generellt riktade arbete med att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt att arbeta förebyggande med att undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan arbetar tillsammans med skolans övriga personal och tillsammans skapas det bästa förutsättningar för att alla elever ska nå utbildningens mål. 

Arbetsuppgifter

I din roll som skolkurator ingår i uppdraget att:

 • bidra med kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans arbete.
 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet tillsammans med lärare och i övergripande planeringen av skolans verksamhet.
 • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • utveckla skolornas arbete i samtalsmetodik och mötesstrukturer.
 • vara drivande i skolans systematiska kvalitetsarbete.
 • ha stort ansvar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
 • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • samverka med andra myndigheter, exempelvis i insatser kopplat till föräldrastöd.
 • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
 • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola

Kvalifikationer

Vi söker dig som är socionom eller har annan akademisk bakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har mycket god kompetens inom psykosocialt arbete och som person är kreativ, nyfiken, initiativrik och har lätt för att samarbeta med andra professioner och aktörer. Du är bekväm med att konsultera och fortbilda dina kollegor samt delar med dig av dina kunskaper. Du tycker att det är roligt att arbeta med eleverna på gruppnivå och driva projekt. Du har givetvis lätt för att skapa relationer, nätverk och skapa processer.

Du kommer få trevliga och kompetenta kollegor som brinner för skolutveckling och elevhälsoarbete. Du kommer även få handledning och tillgång till professionsnätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Tjänsterna kommer att tillsättas utifrån att erforderliga beslut fattas.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Anna Carlsson
054-5403691