Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Förskollärare

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Beskrivning

Stodene förskola ligger i utkanten av Skåre, ett villaområde med skog och grönområden nära inpå som kompletterar förskolans egen gård. Buss 8 stannar precis utanför vår förskola. Vi har två grupper med 1-2åringar, två grupper med 3-4åringar samt en 5-årsgrupp. Vi samarbetar mycket mellan hemvisterna där 1-2årsgrupperna har ett gemensamt torg som lockar till lek och utforskande. 3-4åringarna har en gemensam forskarhall där vi jobbar med naturvetenskapliga processer. Vi arbetar med att skapa lockande och tillgängliga lärmiljöer som möter barnens behov och utveckling. Vi använder oss av vår fina gård och närmiljön runt förskolan som en del av vår lärmiljö. De digitala verktygen är naturliga inslag i våra lärmiljöer och vår utbildning.

Processerna på varje hemvist kan se olika ut då vi utgår från varje barngrupp men hela förskolan har samma värdegrund och vi samma barnsyn, bemötande och förhållningssätt.

Samarbetet på förskolan är stort, både kollegialt för pedagogerna och med barnen. Vi delar alltid upp barngrupperna på för- och eftermiddagar, i mindre grupper inne och ute.  Då kan vi ge dem tid för långa tankar, processer och lek utan avbrott och vi kan följa deras utveckling och lärande.

Förskolan har ett gemensamt tema som vi utgår från när vi skapar projekt i barngrupperna. Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhetsfrågor när vi planerar undervisningen och verksamheten. För att möjliggöra detta har vi gott om tid för reflektion och planering med kollegorna i arbetslaget, grupper för kollegialt lärande och egen planeringstid på dagtid. Under kommande läsår får alla pedagoger i förskolan en utbildning i Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för att planera, dokumentera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans styrdokument. Undervisningen utgår ifrån barnen och deras behov och du är en nyfiken medforskare i deras lärande. Du är med och utvecklar verksamheten tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor. Du deltar aktivt i kollegialt lärande och kompetensutveckling och använder de kunskaperna i vardagen. Du kan se till varje barns behov och förutsättningar och möta barnet vart det befinner sig. Du vill dela med dig av dina kompetenser och erfarenheter och ta del av kollegors kompetenser.

Ett bra bemötande med vårdnadshavare är viktigt då vi vill ha ett nära samarbete med hemmen.Kvalifikationer

Du är legitimerad förskollärare och brinner för ditt yrke. Du vill vara med och driva utvecklingsarbete. Du ska känna trygghet i att leda en del av barngruppen själv men också kunna med samarbeta och se fördelarna med kollegialt utbyte. Våra förväntningar på dig är att du bidrar med positivitet, engagemang, är flexibel och sprider arbetsglädje och entusiasm. Att du är närvarande med barnen i deras processer och diskussioner och kan dokumentera dessa. Du är förtrogen med adekvat digital kompetens. Du har ett trevligt och professionellt bemötande.

  För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Tillträde 220103 eller efter överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Åsa Backman
054-5403689