Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Enhetschef till avdelningen för integration, försörjning och arbete

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

Beskrivning

Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Vi söker nu en enhetschef till Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS). Enheten består av 22 medarbetare. Enheten vänder sig till personer som har en psykisk ohälsa, med eller utan en beroendeproblematik. Vi jobbar med individuella planeringar och genom praktisk handledning, samordning och arbetsrehabiliterande insatser är målet att deltagare ska närma sig arbete, studier eller på annat sätt egen försörjning.

Enheten erbjuder möjlighet till en meningsfull och regelbunden sysselsättning i olika miljöer. Vi har flera olika verksamheter skapade och anpassade efter individens behov. Lantbruk och smedja på Killstad gård, Stöd i arbete (IPS-individual placement support) i extern verksamhet, Handelsträdgård, Byggretur, samt stöttar och handleder ett antal sociala kooperativ med olika inriktning.

Enheten samverkar med många olika aktörer i arbetet med att skapa en ökad livskvalité och stötta den enskilde till att nå egen försörjning.

Arbetsuppgifter

Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer.    

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare.  Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.

Kvalifikationer

Du är socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete och/eller gedigen kunskap om arbete inom socialtjänsten, samt av samverkan med andra myndigheter. Du har också kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen. Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är meriterande.

Vi söker en analytisk och kreativ enhetschef som har en grundläggande förståelse för enhetens verksamhet. Du har en god förmåga att samarbeta och tydligt kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, arbeta strukturerat och strategiskt. Verksamhetens bredd och krav på att ställa om utifrån individernas behov kräver också flexibilitet och en entreprenörsanda.

B-körkort, manuell växellåda, krävs.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Jessica Granbom
054-5405100