Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Vikarierande behandlingskonsulent till vuxenavdelningens behandlingsenhet

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

Beskrivning

Vuxenavdelningen ansvarar för kommunens verksamhet för människor med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk/beroende av alkohol eller droger samt spelproblematik.  Avdelningen har drygt 200 medarbetare inom boende, rehabverksamhet, sysselsättning, öppenvård och myndighetsutövning.

Arbetsuppgifter

Som behandlingskonsulent arbetar du huvudsakligen med behandlingssamtal med syfte att hjälpa de vuxna medborgarna från 25 år och uppåt att förändra sitt liv till det bättre, vad gäller alkohol och/eller andra droger samt problem med spel om pengar. Samtalen kan vara manualbaserade liksom mer individuellt utformade och behandlingen sker individuellt och/eller i grupp.

De behandlingsmetoder vi använder oss av är manualbaserade program som återfallsprevention, ÅP, Community Reinforcement Approach, CRA, haschavvänjningsprogrammet, HAP och spelbehandling. Utöver det erbjuder vi psykosociala behandlingssamtal liksom serviceinsatsen rådgivande, informativa och konsultativa, RIK-samtal. Behandlingsarbetet sker genom individuella samtal, i grupp och med anhöriga/andra närstående. 

Öppenvården erbjuder även alkohol, drog- och spelbehandling i grupp enligt AA:s, (anonyma alkoholister) tolvstegsprogram i gruppverksamheten Kompassen. Behandlingen på Kompassen består i motivationsgrupp, primärgrupp och eftervårdsgrupp och pågår under totalt ett års tid. I verksamheten arbetar alkohol- och drogterapeuter.

Öppenvården erbjuder även anhörigstöd som serviceinsats. Anhörigstödet består i råd- och stödsamtal. Anhörigstödet riktar sig till enskilda, par och familjer och erbjuder gruppverksamhet i form av anhöriggrupp.

Behandlarna på öppenvården arbetar på uppdrag från socialsekreterare och genom egen ansökan från personen själv. Samverkan med andra aktörer internt och externt sker regelbundet och du bör ha en god förmåga till samarbete. I arbetet ingår dokumentation i journalsystem med upprättande av genomförandeplan som du gör tillsammans med din klient. Efterföljande dokumentation och uppföljningar är också viktiga delar av ditt arbete. Alla insatser anpassas till individens behov och förutsättningar.  Oavsett insats utvärderas vårt arbete kontinuerligt.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete med stora möjligheter att påverka din arbetsvardag. Arbetet som behandlingskonsulent är ett viktigt arbete där du får vara med och göra en positiv skillnad för Karlstadborna. Gemensamt med dina kompetenta och trevliga kollegor får du även medverka i verksamhetsplanering, uppföljning och metodutveckling utifrån socialstyrelsens nationella riktlinjer och verksamhetens behov.

Kvalifikationer

Kompetenskrav är socionomexamen eller annan likvärdig högskole-/universitetsutbildning. Meriterande är om du har en grundläggande utbildning i psykoterapi motsvarande steg 1, med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT och/eller familjeterapi.

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av behandlingsarbete samt dokumenterad erfarenhet från arbete med missbruks- och beroendeproblematik. Vi ser gärna att du är utbildad i och har arbetat med något/några av våra manualbaserade program samt har utbildning i motiverande samtal, MI.

Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av råd- och stödsamtal med anhöriga och familjeorienterat arbetssätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och dina framträdande egenskaper som anses viktiga:

* Du har en grundläggande känslomässig stabilitet och är trygg i dig själv.

* Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga.

* Du har ett arbetssätt som är präglat av ordning, reda och struktur.

* Du är bekväm med att agera självständigt och med arbetsgruppen inom verksamhetens givna ramar.

* Du är målmedveten, med ett inre driv, du ser vad som behöver göras - och gör det.

Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under pågående ansökningstid.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Visstidsanställning längre än 6 månader

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Tidsbegränsad till

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Anette Tallberg
054-540 52 19