Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Utredare och kommundoktorand i Statsvetenskap

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Kommunledningskontoret arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.

Genom ett nära samarbete mellan Karlstads kommun och Karlstad universitet erbjuder vi nu en tjänst som utredare hos oss på Karlstad kommun. Tjänsten kommer innefatta halvtidsstudier som kommundoktorand i statsvetenskap med inriktning den växande staden. Tjänsten kommer att vara organisatoriskt placerad på kommunledningskontoret och ekonomifunktionen och ha ett koncernövergripande perspektiv. Vår arbetsplats ligger i Karlstad CCC, centralt i staden, mellan Klarälven och Pråmkanalen och forskarstudierna bedrivs vid Karlstads universitet. Den sökande kommer att antas till forskarutbildning med avslutning licentiatexamen med möjlighet till förlängning till doktorsexamen.

Beskrivning

Karlstads kommun befinner sig i en stark tillväxt och den framtida utvecklingen ger nya förutsättningar och ställer nya krav. I en växande stad som Karlstad är utmaningar kopplade till styrningsfrågor viktiga för att utveckla kommunen, både som plats och organisation, i riktning mot vision och övergripande mål. Målsättningen med den nyinrättade tjänsten är att stärka kommunens förmåga att leda och styra den växande staden i spänningsfältet mellan tillväxt och hållbarhet. I rollen som utredare kommer du att få möjlighet att kombinera självständigt arbete och kreativt teamarbete. Uppdragen kan bestå i allt från att bereda ärenden till politiken och svara på remisser till att genomföra utredningar inom olika verksamhetsområden. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

Forskningen inom statsvetenskap kan i dagsläget sägas vila på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor inklusive studier av artificiell intelligens och demokrati, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet, miljöpolitik, säkerhet och risk, samt Europastudier. I tillägg har vi genom nyrekryteringar också forskningsområden som är under uppbyggnad, internationella relationer med fokus på Mellanöstern samt valstudier. Övergripande finns det inom ämnet även ett stort intresse för klassiska statsvetenskapliga forskningsfrågor som rör demokratiteori och politisk teori.

Den aktuella tjänsten inom temat den växande staden knyter an till inriktningen styrning av offentlig sektor.Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39§).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i statsvetenskap har den fullgjort kursfordringar i ämnet/ huvudområdet statsvetenskap om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. De statsvetenskapliga kurserna kan ha utförts i rena ämneskurser eller inom andra utbildningar, såsom förvaltningsutbildning eller lärarutbildning. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken, t.ex. genom studier inom relevanta tvärvetenskapliga teman.

Du bör vidare ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

 

Antagning 

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp. Vi värderar egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt högt.

Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Mer information om forskarutbildning:

Läs mer om forskarutbildningen i Statsvetenskap på Karlstads universitet


Mer information om Statsvetenskap som ämne

Villkor

Anställningen som utredare är tillsvidare vid kommunledningskontoret. Kommundoktorandsdelen bedrivs på halvtid fram till licentiatexamen, med möjlighet till förlängning till doktorsexamen.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads kommuns webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc. Kopia av examensarbeten och andra publikationer Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen Förslag till forskningsplan cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord) Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa 

 
 

 För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1