Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Informationssäkerhetsansvarig

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Kommunledningskontoret arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.

Beskrivning

I rollen som informationssäkerhetsansvarig jobbar du mot hela kommunkoncernen och ansvarar för att leda och samordna vårt informationssäkerhetsarbete och bidra till att nämnderna och kommunens bolag kan kartlägga, klassa och skydda sin information genom ett riskbaserat förhållningssätt. Du fungerar som stöd till ledning, verksamheter och medarbetare så de kan ta sitt respektive ansvar inom området. Vi stöttar koncernen i att etablera en väl fungerande e-förvaltning som ger en enklare vardag för medborgare och företag samt kännetecknas av tillit och trygghet i informationshanteringen. Vår utgångspunkt är därför att arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas i nära samverkan med dataskydd för att ge störst nytta.

Alla nämnder och bolag har egna personuppgiftssamordnare och/eller informationssäkerhets-samordnare som fungerar som lokalt stöd i verksamheten. Du tillhör enheten administrativ utveckling inom administrativa avdelningen på kommunledningskontoret där förvaltning av ärendehanteringssystem, informationssäkerhet och dataskydd samordnas. Du kommer att jobba i team med bland annat dataskyddsombud och IT-säkerhetssamordnare och i nära samverkan med säkerhetsskyddschef, IT-arkitekter, upphandlare, jurister och kommunens verksamheter. Du kommer till en arbetsplats där vi strävar efter att mixa olika kompetenser för att lösa frågor på bästa sätt.

Arbetsuppgifter

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Planera och genomföra utbildningar samt ge råd inom området
  • Utveckla modeller för att kartlägga, klassa och riskanalysera information
  • Genomföra och ge stöd i informationssäkerhetsanalyser med klassning och riskanalys
  • Ta fram och utveckla relevanta organisatoriska, tekniska och fysiska informationssäkerhetskrav
  • Delta i arbetet med att ta fram och utveckla styrande dokument inom informations- och IT-säkerhetsområdet
  • Omvärldsbevaka, samordna och delta i nätverk både internt och externt
  • Delta i upphandlingsprocess och föra dialog med leverantören om olika krav
  • Bistå vid incidenter
  • Följa upp informationssäkerhetsarbetet och säkerställa att det finns ett fungerande ledningssystem

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen inom data- och systemvetenskap, juridik eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskaper om offentlighet- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), säkerhetsskyddslagen och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 

För att lyckas i rollen behöver du ha en pedagogisk förmåga och en stor vilja att sätta dig in i verksamheternas behov. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och är initiativtagande, strukturerad och uthållig för att nå lösningar och resultat. Du har en god samarbetsförmåga men arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter.

Du har tidigare arbetslivserfarenheter inom området och gärna erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och ditt engagemang för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Enligt överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Marie Edwinson
054-5401015