Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Dirigentens förskola söker förskollärare.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.

Beskrivning

Dirigentens förskola ligger på Kronoparken. Förskolan har närhet till skogen, biblioteket samt universitetet. Vi har skapat en hållbar organisation som innefattar storarbetslag med överanställningar och utepedagog. Detta är en resursförstärkning som innebär att pedagogerna kan jobba i mindre grupper med barnen i sina lärmiljöer. Eftersom vi har överanställningar så tar vi inte in vikarier på förskolan. Förskolans pedagogiska ide bygger på att man som förskollärare undervisar i en lärmiljö under en längre tid, dokumenterar de målstyrda processerna i lärmiljön och lyfter det till analys med kollegerna under reflektionstiden. Vi arbetar i storarbetslag med överanställningar. Arbetssättet har gjort att arbetsmiljön har förbättrats och stressen har minskat hos pedagogerna. Vill du se och höra mer om vår pedagogiska ide så finns det en film på pedagog Värmland som beskriver arbetssättet ytterligare. (https://pedagogvarmland.se/filmer/organisation-undervisning-i-forskolan).                                    Vill du får en inblick i utbildningen söker du upp vår facebooksida Förskolorna Dirigenten, Karlavagnen och Klasmossen. Varje tillsvidareanställd förskollärare får en egen Ipad för att underlätta arbetet kring dokumentationen. Som anställd på förskolorna har man friskvård inlagt på schemat. Vi tränar tabata, cirkelträning samt smidighet tillsammans. Som anställd i Karlstad kommun får du arbetskläder.

 Arbetsuppgifter

Som förskollärare ansvarar du för undervisningen utifrån styrdokument och barns intressen. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering och genomförandet av det pedagogiska arbetet. Vi bygger lärmiljöer utifrån läroplanen och barnens intressen. Som förskollärare ansvarar du för en lärmiljö under en längre tid för att kunna dokumentera progression samt undervisning i målstyrda processer. Arbetet med pedagogisk dokumentation synliggör, utvärderar och utvecklar utbildningen. Förskolorna har en resursgrupp anställd som löser av arbetslagen vid reflektionstid för att skapa förutsättningar för arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Under läsåret 22/23 fokuserar förskolorna på språkutvecklande arbetssätt, ledarskapet i SKA-arbetet samt tillgänglighet. Förskolans utepedagog har det övergripande ansvaret för utemiljön och bygger tillsammans med kollegorna upp lärmiljöer ute.Kvalifikationer

Vi söker dej som är legitimerad förskollärare. Du ska vara en person som ser möjligheter istället för hinder, som fungerar väl i arbetslag som i självständigt arbete. Du förväntas vara med och driva utbildningens systematiska kvalitetsarbete tillsammans med rektor, specialpedagog, utepedagog, snickerista, samt kollegor. Du ska vara en medforskande förskollärare som är nyfiken och undervisar i målstyrda processer och har fokus på att alla barn ska få den utbildning som de har rätt till. Du ska bidra till arbetsglädje och utmana barnens och kollegornas tänkande och lärande. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. 

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

2

Kontaktperson

Pernilla Malmgren Johannesson
054-5403664