Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Enhetschef till Solaenheten

Arbetsbeskrivning

 

 

Beskrivning

Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända kommunplacerade flyktingar samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år.

Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet. Avdelningen ansvarar också för kommunens uppgifter när det gäller den lokala arbetsmarknadspolitiken och arbetar för att motverka arbetslöshet och bryta utanförskap genom olika arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser och sysselsättning.

Vi söker nu en enhetschef till Solaenheten. Enheten har 15 medarbetare och består av två verksamheter; Solareturen och Aktivitetscenter. Solareturen är en bred verksamhet med egen butik som är öppen för allmänheten där fokus är på återanvändning och återvinning. På Solareturen erbjuds deltagare arbetsträning, arbetsrehabilitering och sysselsättning i olika arbetsstationer med målet att närma sig arbete och studier eller på annat sätt egen försörjning. Aktivitetscenter har strukturerad sysselsättning för personer med dokumenterad psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder bland annat textil, snickeri, friskvård och skapande. Insatserna är anpassade efter individens behov och ger möjlighet till en regelbunden och meningsfull sysselsättning.

Enheten samverkar med många olika aktörer i arbetet med att skapa en ökad livskvalité och stötta den enskilde till att nå egen försörjning.  

Arbetsuppgifter

Enhetschefen har verksamhets-, personal och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar för enheten.   Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och åtta andra enhetschefer.    

Du kommer att arbeta i en spännande, kreativ och dynamisk verksamhet med stora möjligheter till påverkan och inflytande tillsammans med kollegor och medarbetare.  Vi erbjuder Dig en arbetsplats med god stämning och stark samhörighet, samt kompetenta och ambitiösa medarbetare och kollegor.

Som chef i Karlstads kommun får du chefshandledning, mentorskap och gedigen chefsutbildning. Du kommer ingå i förvaltningens chefsgrupp, där det bland annat ges tillfälle för information, stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte. Utöver det erbjuds du som anställd i Karlstads kommun en rad förmåner.

Karlstads kommun tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning i botten.  

Kvalifikationer

Du är socionom, beteendevetare eller har annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av arbete och/eller gedigen kunskap om arbete inom socialtjänsten gärna med fokus på insatser för att individer ska närma sig arbetsmarknaden, samt av samverkan med andra myndigheter. Du har också god kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen utrikesfödda, samt individer med psykisk ohälsa/sjukdom.  Chefserfarenhet inom offentlig förvaltning är meriterande.

Vi söker en tydlig och trygg ledare med helhetsperspektiv. Du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med dina medarbetare, kollegor och samverkanspartners. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, samt arbeta strukturerat och strategiskt med fokus på utveckling för de vi är till för. Ditt ledarskap bygger på tillit och du förmedlar en trygghet och tydlighet i mål och riktning i arbetet.

B-körkort, manuell växellåda, krävs. Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.

 

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!

 

Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. 

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Tillträdesdatum

Efter överenskommelse

Ansök senast

Antal arbetstillfällen

1

Kontaktperson

Jessica Granbom
054-5405100