Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Med gemensam kraft

Vår ledar- och medarbetarpolicy tar upp vad Karlstads kommun förväntar sig av alla anställda. Den är en vägledning när vi rekryterar, utvecklar och utvärderar ledar- och medarbetarskapet i Karlstads kommun.

Policyn är viktig för oss som jobbar inom koncernen Karlstads kommun. Den utgår från kommunens gemensamma värdegrund och talar om vad som förväntas av medarbetare och chefer. Med gemensam kraft kan vi på så vis både skapa en bra arbetsplats och erbjuda en samhällsservice med hög kvalitet till alla som bor i kommunen. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att skapa den goda arbetsplatsen och staden.

Här hittar du en pdf av vår ledar- och medarbetarpolicy - Med gemensam kraft.