Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Trainee Higher Ambition Program

Tre kvinnor utomhus i Karlstad.
På bilden från vänster; Rebecca Molin, Hanna Andersson och Milla Collin

Karlstads kommun erbjuder regelbundet nyutexaminerade studenter från universitet eller högskolor traineeplatser inom ramen för Higher Ambition Program. Det är ett samverkansprojekt mellan privata företag och offentliga verksamheter i Värmland.

Under ditt år som trainee får du utvecklas och testa olika arbetsuppgifter, och vi får ta del av dina kunskaper. Under 2021-2022 är Rebecca Molin, Hanna Andersson och Milla Collin våra traineer. 

Nästa omgång startar hösten 2022

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp på totalt cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i privata företag och offentliga verksamheter. Ni kommer att träffas kontinuerligt under året i formella och informella sammanhang. Du får också delta i en gemensam utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer du också att göra studiebesök hos arbetsgivare kopplade till Higher Ambition Program.

Traineeprogrammet startar igen hösten 2022. Sök våra traineetjänster här.

Vill du veta mer om Higher Ambition Program? Gå in på deras webbplats www.higherambition.se