Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Vi ansvarar för cirka 6 500 elevers utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola samt svenska för invandrare.

Vi genomför också uppdragsutbildning till företag, myndigheter och organisationer.

Exempel på yrken

Gymnasielärare, rektor, studie- och yrkesvägledare, bibliotekarie, kock, vaktmästare, administratör, ekonom.