Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Kommunlednings-kontoret

Kommunledningskontoret arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att leda, styra och följa upp kommunens verksamhet samt ge råd och stöd till kommunens olika förvaltningar och bolag.

  • Kommunledningskontorets verksamhetsområden

    Våra verksamhetsområden är ekonomi- och verksamhetsstyrning, tillväxt, kommunikation, utveckling och HR. Inom förvaltningen finns även överförmyndarkansliet. Kommunledningskontoret har omkring 220 medarbetare.

  • Exempel på yrken

    Samhällsplanerare, ekonom, kommunikatör, HR-strateg, jurist, kommunvägledare, näringslivsutvecklare, controller, upphandlingskonsult och IT-projektledare.

Två män sitter bredvid varandra i kontorsmiljö med laptop.

Administrativa avdelningen

Samordnar ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och ger juridiskt stöd åt kommunledningen och de kommunala bolagen samt planerar och följer upp kommunledningskontorets budget. Här arbetar jurister, registratorer, administratörer handläggare och utredare. Till avdelningen hör även överförmyndarenheten.
Man sitter framför presentation som skymtar i bakgrunden. I förgrunden syns ryggen på kvinna som gestikulerar.

Ekonomi

De som arbetar inom ekonomi har hand om budget, årsredovisning, finansfrågor, strategisk plan, intern kontroll och statistik med tillhörande frågor och verksamhetsstöd. De avdelningar som ingår i verksamhetsområdet ekonomi är avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisningsavdelningen.
Tre personer pratar över en plan som ligger på ett bord.

HR

Arbetsgivaravdelningen har övergripande ansvar för kommunens HR-frågor. Här hanteras frågor om arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald, värdegrund och organisationskultur, ledar- och medarbetarutveckling, lön- och anställningsvillkor, samverkan och förhandlingar samt systemstöd och löneadministration.
Kommunbyrån 2019

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för intern och extern kommunikation samt webb och varumärkesfrågor. Här produceras också informationsmaterial och filmer. I Kontaktcenter arbetar kommunvägledare som kan svara på Karlstadsbornas frågor och handlägga olika ärenden som rör kommunens olika verksamheter.
Kvinna pratar i telefon i kontorsmiljö.

Tillväxt

Denna verksamhet ansvarar för den översiktliga planeringsprocessen i kommunen. Här arbetar de också de som har ansvar för infrastrukturfrågor, näringslivs- och destinationsutveckling och turism samt hanterar frågor kring Karlstad som studentstad.
Kvinna och man pratar och pekar på dataskärm.

Utveckling

Till denna verksamhet hör IT-relaterade frågor, internationellt arbete och upphandlingsfrågor. Här finns en IT-avdelning som har ansvar för utveckling, styrning, förvaltning, service och drift, en upphandlingsavdelningen samt en utvecklingsstab.