Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar med att förbättra kommunens egna miljöarbete och att stötta Karlstadsbor och företag att minska sin påverkan på miljön och följa de lagkrav som finns. Vi gör provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet och följa upp miljöåtgärder. Vi utövar även tillsyn och kontroll enligt bland annat livsmedelslagstiftningen, miljöbalken och strålskyddslagen.

  • Miljöförvaltningens verksamhetsområden

    Miljöförvaltningen består av ett 40-tal medarbetare uppdelade i två avdelningar; tillsynsavdelningen och miljöstrategiska avdelningen. Tillsynsavdelningen är i sin tur uppdelad i tre team: livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd.

  • Exempel på yrken

    Miljöstrateg, miljösamordnare, livsmedelsinspektör, energirådgivare, miljö- och hälsoskyddsinspektör, projektledare

Tre personer i en båt med mätutrustning

Tillsyn

Vårt uppdrag är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Det innebär bland annat att tillsynsavdelningen arbetar med handläggning av ansökningar och anmälningar enligt lagstiftningen, men också med tillsyn och kontroll av verksamheter.

I arbetet med miljöövervakning ingår provtagningar och mätningar för att beskriva luft- och vattenkvalitet och följa upp miljöåtgärder.

Två bussar som möts

Miljöstrategiskt arbete

Miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning jobbar med frågor inom miljö, klimat och hållbara livsstilar. Vi har uppdraget att samordna och stödja det miljöstrategiska arbete internt i koncernen Karlstad kommun. Vi arbetar för att skapa intresse och motivation för ökad miljöanpassning och sprida kunskap om miljö- och livsstilsfrågor.