Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Stadsbyggnadsförvaltningen

Vi utvecklar Karlstad

Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar med att planera och utveckla Karlstad och ansvarar för detaljplaner, bygglov, stadsmiljöfrågor och trafikplanering. Stadsbyggnadsförvaltningen är också kommunens lantmäterimyndighet och arbetar med kartor, mätning och geografiska informationssystem, GIS. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss, kanske är det något för dig?

  • Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden

    Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, och färdtjänst.

  • Exempel på yrken

    Stadsplanerare, stadsbyggnadsingenjör, GIS-utvecklare