Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Vård- och omsorgs-förvaltningen

Välkommen till några av Karlstads viktigaste jobb. På vård- och omsorgsförvaltningen kan du bland annat jobba inom hemtjänst, vårdboende, trygghetsboende, hälso- och sjukvård, funktionsstöd och bistånd. Hos oss gör du skillnad och skapar en meningsfull vardag för andra Karlstadsbor.

  • Verksamhetsområden

    Vår verksamhet är riktad mot äldre och personer med funktionsnedsättning. Våra verksamhetsområden är vårdboende, trygghetsboende, hemtjänst, funktionsstöd, korttidsvård, hälso- och sjukvård, bistånd och administration. Vi har omkring 2 000 medarbetare.

  • Exempel på yrken

    Arbetsterapeut, biståndsbedömare, distriktssköterska, fysioterapeut, sjuksköterska, stödassistent, LSS-handläggare, undersköterska, vårdbiträde.

Jobba i vård och omsorg

Hemtjänst

Hemtjänsten träffar kunderna i deras egna hem och stöttar dem att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Här samarbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Kristina Folkesson, sjuksköterska

Hälso- och sjukvård

Karlstads kommuns hälso- och sjukvård ska ge en god och säker vård på lika villkor. Patienten ska ses som en del i teamet och ska stödjas i att utföra sin egen vård. Här samarbetar sjuksköterskor, distriktsjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Två äldre damer med dator och surfplatta på café

Trygghetsboende

På trygghetsboenden gör du hemtjänstinsatser hos kunder som inte längre vill eller kan bo hemma. Här samarbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vårdboende

Vårdboende

På vårdboenden arbetar du med omsorg av personer med demens eller långtidssjukdom. Här samarbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Medarbetare och elev i gymnasiesärskolans bibliotek.

Funktionsstöd

Funktionsstöd ansvarar för de verksamheter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS-lagen. Här samarbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och stödassistenter.
Person som arbetar i ett kontor.

Biståndskontoret

Biståndskontorets grunduppdrag är att ansvara för att myndighetsutövning inom äldre- och handikappomsorgen handläggs på ett rättssäkert sätt. Här samarbetar bland annat administratörer, avgiftshandläggare, biståndsbedömare, controller, LSS-handläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och upphandlingsledare.
Två personer arbetar tillsammans vid en dator.

Förvaltningsledningskontoret

Förvaltningsledningskontoret består av staber för ekonomi, HR, kommunikation och utveckling. Här arbetar bland annat ekonomer, HR-specialister, IT-strateger, kommunikatörer, löneadministratörer, sekreterare, systemförvaltare, säkerhetssamordnare och utvecklingsledare.
Ung vuxen kille spelar tv-spel i soffan tillsammans med ett barn.

Uppdrag

Vill du göra en insats och stödja personer med funktionsnedsättning? Då kan ett uppdrag som ledsagare, kontaktperson, avlösare eller korttidsfamilj vara något för dig.

Välfärdsteknik

För oss är det viktigt att ligga i framkant gällande modern teknik och digitala lösningar, både för kunder och för våra medarbetare. 

Väx och utvecklas hos oss

Det finns många möjligheter att utvecklas hos oss. Karlstads kommun är en stor arbetsgivare och det finns därför möjlighet att byta arbetsuppgifter eller tjänst inom organisationen.