Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

  • Hälso- och sjukvård

    Karlstads kommuns hälso- och sjukvård ska ge en god och säker vård på lika villkor. Patienten ska ses som en del i teamet och ska stödjas i att utföra sin egen vård.

  • Exempel på yrken

    Sjuksköterska, distriktsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut.

Peter Nylander, verksamhetschef hälso- och sjukvård

Väx med kompetensutveckling

Tillsammans med närmare 200 medarbetare ansvarar verksamhetschef Peter Nylander för den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs i hemmen. Det kan omfatta allt från vårdboende eller trygghetsboende till den vård som bedrivs i vanliga hem.
Carina Thorling, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvård

Digital utveckling och välfärdsteknik

Carina Thorling har bott i Karlstad i tolv år och är utbildad sjuksköterska i grunden. I dag jobbar hon som verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvård vid vård- och omsorgsförvaltningen på Karlstads kommun.
Tea Stankovic, sjuksköterska

Utvecklas i takt med privatlivet

Tea Stankovic hade alltid vetat att hon ville arbeta med människor så det föll sig naturligt att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. När Tea fyllde 18 år började hon arbeta som timvikarie inom äldreomsorgen, men efter en föräldraledighet kände hon behovet av att utvecklas och få fler valmöjligheter när det gäller arbetstiderna.
Kristina Folkesson, sjuksköterska

Många fördelar med att jobba natt

Kristina Folkesson har jobbat som sjuksköterska i över tio år. Hon jobbade tidigare vid landstinget men sökte sig till Karlstads kommun och natten eftersom arbetsuppgifterna passar henne bra och är varierande.

Modern organisation

Vi jobbar mycket med utveckling av både verksamhet, organisation och medarbetare. Vi vill hela tiden hitta smarta arbetssätt för att arbeta digitalt, återanvända information och använda din kompetens rätt.

Jobba i team

Tillsammans med kollegor inom andra professioner ser vi till att det finns ett kontinuerligt och gemensamt arbete kring kund. Vi drar nytta av varandras kompetenser och delar med oss av vår kunskap.

Eget ansvar

Vi har mycket frihet under ansvar med hela Karlstad som arbetsplats. Stort eget ansvar, alltid med handledning på plats och kollegor som stöd.

Vanliga frågor