Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Uppdrag

Vill du göra en insats och stödja personer med funktionsnedsättning? Då kan ett uppdrag som ledsagare, kontaktperson, avlösare eller korttidsfamilj vara något för dig.

För att få ett uppdrag hos oss behöver du ha ett engagemang och intresse för andra människor samt lite extra tid i din vardag. Vi har inga krav på utbildning men du måste vara minst 18 år.

Digital informationsträff eller enskilt möte

Under rådande omständigheter erbjuder vi digitala informationsträffar eller enskilda möten på Teams eller telefonsamtal för att du ska få information om vad det innebär att ha uppdrag hos oss. Informationsträffen tar ca 15 minuter.

Anmäl dig till en digital informationsträff genom att skicka e-post till funktionsstod.uppdrag@karlstad.se. Skriv vilket datum du vill delta, så skickar vi en inbjudan till dig.

Informationsträffarna startar kl 16.00 på följande datum:

  • 20 april
  • 4 maj
  • 18 maj
  • 1 juni

Har du inte möjlighet att vara med på informationsträffarna går det naturligtvis bra att boka ett enskilt möte eller samtal.

Du når verksamhetssamordnare Anna Johansson, Carina Hansson, Terese André eller Mattias Pettersson via Kontaktcenter 054-540 00 00 eller e-post funktionsstod.uppdrag@karlstad.se.

Efter mötet/samtalet har du möjlighet att göra en ansökan om att få uppdrag. Om du gör en ansökan kallar vi dig sedan till en intervju där vi pratar vidare om dig och hur det är att ha uppdrag. Vi kompletterar din ansökan med en kontroll ur belastningsregistret.

Olika typer av uppdrag

Ledsagare

Som ledsagare kan du underlätta för en person med funktionsnedsättning att komma ut på aktiviteter i samhället. Det kan till exempel vara att gå på bio, följa med på träning, åka till badhus eller att ta en promenad.

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter varje individ. Som ledsagare får du ersättning per timme. Om du har utlägg i samband med ditt uppdrag så får du tillbaka pengar mot uppvisande av kvitto.

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en kompis som kan hjälpa till att hitta fritidsaktiviteter eller ge råd i vardagssituationer och därmed minska social isolering. Innebörden med uppdraget är att ge en annan människa en meningsfull fritid med möjlighet till ökad självständighet.

Som kontaktperson får du ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning.

Avlösare

Som avlösare tar du tillfälligt över omvårdnaden av ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning från föräldrarna. Du ger föräldrarna möjlighet att ägna tid åt eventuella syskon eller för egna aktiviteter. Som avlösare får du en timlön och eventuella tillägg för obekväm arbetstid.

Korttidsfamilj

Om du är korttidsfamilj tar du emot någon regelbundet i ditt eget hem. Då lever ni tillsammans under korta perioder som till exempel ett veckoslut eller en semestervecka.

När du är uppdragstagare

Som uppdragstagare har du sekretess. Det innebär att du aldrig får informera vänner, släktingar eller andra utomstående om något som gäller personen.

I samband med att du påbörjar ett uppdrag får du underteckna ett sekretessbevis. Det gäller även efter att ditt uppdrag har upphört.

Som uppdragstagare hos oss arbetar du utifrån Karlstads kommuns värdegrunder. Det handlar om vilka önskvärda normer och värderingar som gäller. Värdegrunderna är ett komplement till de policys, riktlinjer och instruktioner som finns.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta verksamhetssamordnare för ledsagare, kontaktpersoner, avlösare och korttidsfamilj.

Du når oss via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller e-post funktionsstod.uppdrag@karlstad.se.