Gymnasieskola

Sjukanmälan och frånvaro

För dig som är elev på Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet eller Sundsta-Älvkullegymnasiet registreras din närvaro och frånvaro. Systemet vi använder heter Skola24.

Telefonnummer för sjukanmälan: 0771-58 44 80

Sjukanmälan görs före första lektionen. Sjukanmälan som registrerad före kl 12.00 gäller frånvaro samma dag. Om anmälan registreras efter kl 12.00 gäller anmälan nästkommande dag. Du kan bara anmäla frånvaro hela dagar. 

Skola24 MobilApp

Frånvaro- och sjukanmälan kan även göras via Skola24 MobilApp. I mobilappen kan endast vårdnadshavare göra frånvaroanmälan. Anmälan kan göras upp till fem dagar framåt i tiden och även del av dag. Använd samma användarnamn och lösenord som till Skola24, se rubriken Föräldraroll i Skola24 nedan.

Skolans hantering av frånvaro

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Du som väl börjat i gymnasieskolan måste dock delta i undervisningen. Närvaron brukar vara en av de frågor som tas upp vid utvecklingssamtalet en gång per termin. Skolan har skyldighet att samma dag rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavare. Det sker i första hand via e-post och i undantagsfall via telefon. Därför önskar vi att blanketten "Personuppgifter" som eleven ska fylla i vid skolstart fylls i noggrant, tydligt och fullständigt.

Vi använder Skola24, ett webbaserat program, för frånvarorapportering. Lärarna rapporterar bland annat frånvaro och sen ankomst vid varje lektion. Även lektioner utan frånvaro rapporteras som en kvittens på att lektionen har ägt rum. Elevens mentor har tillgång till den samlade frånvaron för uppföljning och samtal med elever. Om e-post är anmäld skickar Skola24 automatiskt all frånvaro som är registrerad till vårdnadshavaren direkt efter rapportering av lektion. Saknas e-post sker kontakten via telefon.

Föräldraroll i Skola24

Vårdnadshavare till omyndiga elever kan få möjlighet att ta del av elevens närvaro i skolan via Skola24. För att ta del av detta måste du ange din e-postadress och aktivera dig i Skola24. Läs mer under rubriken Aktivera konto. I föräldrarollen kan man ta del av frånvaro, göra frånvaroanmälningar och få en grafisk översikt kopplad till elevens närvaro.

Adressen till Skola24 är: 
https://karlstad.skola24.se

Aktivera konto

Du får en aktiveringskod med instruktioner via e-post där du som vill kan registrera dig och börja använda Skola24. Aktiveringskoden gäller både webbprogrammet och Skola24 MobilApp och skickas ut under september. Kontakta elevens mentor om du saknar aktiveringskod.

Har du glömt ditt användarnamn?

Om du skulle glömma användarnamn eller lösenord kan du få det skickat till dig via e-post. Klicka på "Jag har glömt mina användaruppgifter" på Skola24s hemsida. En ny aktiveringskod skickas till den adress du angivit. Om du byter e-postadress kan du ändra den under ”Inställningar” där du också kan ändra ditt lösenord.

När eleven blir myndig

Erbjudandet om föräldrarollen i Skola24 går endast ut till vårdnadshavare till omyndiga elever. När eleven blir 18 år kommer föräldrarollen automatiskt att avaktiveras i systemet. För att du efter det ska kunna fortsätta att följa närvaron krävs ett samtycke från eleven. Eleven kan ge sitt samtycke genom att ta kontakt med sin mentor.

Frånvaroanmälan under dagen

Om eleven insjuknar under skoldagen ska hen i första hand kontakta sin mentor. Om hen inte får tag i mentor, fyller hen i blanketten nedan och lämnar den i mentors postfack eller i postlåda utanför expeditionen.

Blankett för frånvaroanmälan under dag

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den