Nobelgymnasiet

Öppet hus

Bli den du vill NOBEL

Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att gymnasieskolornas planerade öppet hus kommer att flyttas fram

Öppet hus på de kommunala gymnasieskolorna var planerat till den 28 november och den 8 december. Båda tillfällena ställs in, och öppet hus flyttas fram.

Information om nytt datum för öppet hus kommer.

Uppdaterad den