Nobelgymnasiet

Studie- och yrkesvägledare

Marina Bredesen

telefon 054-540 17 28
marina.bredesen@karlstad.se 

Pernilla Johansson

telefon 054-540 15 15
pernilla.johansson2@karlstad.se

Uppdaterad den