Nobelgymnasiet

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet

Om du vill arbeta med människor är barn- och fritidsprogrammet på Nobelgymnasiet något för dig! Detta är en yrkesutbildning med flera olika inriktningar och gemensamt för alla är att du kommer att ha ett yrke där du dagligen jobbar med människor i olika åldrar och i olika situationer. 

Inriktningen pedagogiskt arbete

Yrkesutgång: barnskötare, elevassistent.
Arbetsplats: förskola, fritidshem, skola.

På pedagogisk inriktning lär du sig att stimulera barn och ungdomar till en god utveckling i ett socialt sammanhang, med hjälp av genomtänkt pedagogik. I din framtida yrkesroll kommer du att möta människor i alla åldrar: små barn, skolbarn och deras föräldrar och därför får du under första året hos oss träna på både att förstå dig själv och hur andra människor fungerar. Vi jobbar också mycket med förmågan att samarbeta med andra.

Du kan också lägga till kurser för att få behörighet att läsa vidare på universitet eller högskola. En naturlig fortsättning är exempelvis att läsa till förskolelärare eller andra pedagogiska yrken.

Inriktning socialt arbete

Yrkesutgång: väktare.
Arbetsplats: bevakningsföretag.

Detta är inriktningen för dig som har intresse av socialt arbete och vill lära dig mer om människors säkerhet i samhället. Du får träna på konflikthantering och utveckla kunskaper i att bemöta och arbeta med människor genom att lära dig om demokratisk värdegrund och mänskliga rättigheter. Utbildningen inriktar sig mot bevakningsområdet och stort fokus ligger på problemlösning och handlingsberedskap i olika situationer.

Du kan också lägga till kurser för att få behörighet att läsa vidare på universitet eller högskola. En naturlig fortsättning är exempelvis att läsa till polis, arbete inom räddningstjänsten eller yrke inom socialt arbete. 

Gemensamt för båda inriktingarna

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du under din gymnasietid att göra minst 15 veckors APL ute i yrkeslivet för att lära dig hur yrket fungerar och vad det innebär. Gemensamt för hela programmet är att teori varvas med praktiska övningar. Beroende på vilken inriktning du väljer kan det vara barn, ungdomar eller vuxna som blir de du kommer att möta i ditt framtida yrke.

Programblad

Här hittar du programbladet för Barn- och fritidsprogrammet

Visuell timplan

Här hittar du timplanen för fritid och hälsa
Här hittar du timplanen för pedagogiskt arbete
Här hittar du timplanen för socialt arbete

Rektor

Jonny Lindström
Tel: 054-540 13 66
E-post: jonny.lindstrom@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den