Nobelgymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet

Tre ungdomar sitter vid ett bord med papper i olika färger.

Om du vill arbeta med människor är barn- och fritidsprogrammet på Nobelgymnasiet något för dig! Detta är en yrkesutbildning med två inriktningar och gemensamt för båda är att du kommer att ha ett yrke där du dagligen jobbar med människor i olika åldrar och i olika situationer. 

Väktare som yrkesutgång

Detta är inriktningen för dig som har intresse av att vilja lära dig mer om människors säkerhet i samhället och socialt arbete. Du får träna på att  förebygga, förhindra, försvåra att olyckor sker i samhället. I kursen brand och räddning lär du dig att hjälpa människor i nödsituationer och att förebygga brand.  Du kommer att lära dig mer om kris- och konflikthantering, utveckla kunskaper i att bemöta och arbeta med människor ur ett demokratiskt värdegrundsperspektiv. Utbildningen inriktar sig mot säkerhet, brand-  och räddning och stort fokus ligger på att delta på praktik inom väktarbranschen, praktiska övningar i samarbete med Räddningstjänsten, problemlösning och handlingsberedskap i olika situationer.
Yrkesutgången är väktare och du utbildas av BYA Branchens yrkes-och arbetsmiljönämnd vad  gäller bevakningskursen.

En naturlig fortsättning är exempelvis att läsa till arbete inom Räddningstjänsten, polis eller annat yrke inom säkerhet och socialt arbete.

Barnskötare/Elevassistent som yrkesutgång

På denna yrkesutgång lär du sig att stimulera barn och ungdomar till en god utveckling i ett socialt sammanhang, med hjälp av genomtänkt pedagogik. I din framtida yrkesroll kommer du att möta människor i alla åldrar: små barn, skolbarn och deras föräldrar och därför får du under första året hos oss träna på både att förstå dig själv och hur andra människor fungerar. Vi jobbar också mycket med förmågan att samarbeta med andra. Du kan också lägga till kurser för att få behörighet att läsa vidare på universitet eller högskola. En naturlig fortsättning är exempelvis att läsa till förskolelärare eller andra pedagogiska yrken

APL

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du under din gymnasietid att göra minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagdt lärande). Du kommer ut i yrkeslivet för att lära dig hur yrket fungerar och vad det innebär.

Gemensamt för hela programmet är att teori varvas med praktiska övningar. Beroende på vilken inriktning du väljer kan det vara barn, ungdomar eller vuxna som blir de du kommer att möta i ditt framtida yrke.

Programblad

Här hittar du programbladet för Barn- och fritidsprogrammet

Frågor om programmet? 

Boka tid hos studie- och yrkesvägledaren

Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Rektor

Jonny Lindström
Tel: 054-540 13 66
E-post: jonny.lindstrom@karlstad.se

Uppdaterad den