Barn- och fritidsprogrammmet

Inriktningar och kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma ämnen 700 poäng

Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbete 100 p

Inriktningsgemensamma kurser 300 poäng

Socialt arbete 1 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p

Yrkesutgång väktare

Programfördjupning 600 poäng

Bevakning och säkerhet
300 p
Brand och räddning 200 p
Akut omhändertagande 100 p

Yrkesutgång barnskötare/elevassistent

Programfördjupning 600p

Specialpedagogik 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Barns lärande och växande 100 p
Digitalt skapande 100 p
Dramapedagogik 100 p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som de kommunala gymnasieskolorna erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler program-specifika kurser, läsa in särskild behörighet eller välja kurser bara av rent intresse.

Uppdaterad den