Barn- och fritidsprogrammet

Vad tycker eleverna?

	Porträttbild av Ida Norrman-Lybeck, elev på barn- och fritidsprogrammet.

Fyra frågor till Ida Norrman-Lybeck, som går barn- och fritidsprogrammet.


Vad är det bästa med ditt program? 
Vi har väldigt bra sammanhållning. Lärarna är bra och engagerade och det är mycket variation. Vissa dagar har vi teoretiska ämnen, andra dagar praktiska, vilket är kul.  

Hur ser det ut med praktik? 
Man kan vara på skola eller förskola. Först får man observera, sedan får man vara med och lära sig och delta aktivt i barnens lek och lärande. 

Rekommenderar du andra att gå ditt program, och i så fall varför? 
Man förbereds väldigt bra för livet i stort. Det är mycket kommunikation och vi får öva på hur man bemöter människor. Oavsett var du hamnar efter gymnasiet kommer du vara väl förberedd. Och du kan vara typ vem som helst, det spelar ingen roll vad du har för bakgrund, för du lär dig så mycket här. Det passar för alla.   

Vad har du tänkt dig efter studenten? 
Jag vill jobba med barn, så jag kommer att läsa till förskolelärare på universitetet. 

Uppdaterad den