el- och energiprogrammet

Inriktningar och kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Kurser som finns på alla el- och energiprogram i Sverige:

Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete 100 p

Inriktningar 400–500 poäng

Inför andra året söker du en inriktning. Varje inriktning har ett begränsat antal platser, så intagningen sker på de betyg du fått på kurser som du avslutat första året.

Automation

Som industrielektriker installerar och monterar du elutrustning samt kontrollerar, underhåller och reparerar el- och automationsutrustning. Tänkbara yrken: automations-/processtekniker, industrielektriker, mekatroniker.

Praktisk ellära 100 p
Mät- och styrteknik 100 p
Mät- och reglerteknik 100 p
Programmerbara styrsystem 100 p

Elteknik

Du jobbar fritt och självständigt med nybyggen, industrier, ROT, butiker, hem – alla ställen där el finns. Du kan bli elektriker, larm-, el-, hiss- eller svagströmsmontör, service-, fastighets- eller drifttekniker.

Elkraftteknik 100 p
Praktisk ellära 100 p
Elinstallationer 200 p
Kommunikationsnät 100 p

Programfördjupningar 300–800 poäng

Automation 800 poäng

Elmotorstyrning 100 p
Fastighetsautomation 1 100 p
Servicekunskap 100 p
Industriell informationsteknik 100 p
Konstruktion 1 100 p
Avhjälpande underhåll 1 100 p
Elkraftteknik 100 p
Mekatronik 2 100 p

Elteknik 700 poäng

Fastighetsautomation 1 100 p
Data-och medianät 100 p
Servicekunskap 100 p
Belysningsteknik 100 p
Elmotorstyrning 100 p
Konstruktion 1 100 p
Larm-, övervaknings-och säkerhetssystem 100 p

Energiteknik 800 poäng

Fastighetsautomation 1 100 p
Fastighetsautomation 2 100 p
Elkraftteknik 100 p
Servicekunskap 100 p
Elmotorstyrning 100 p
Konstruktion 1 100 p
Kraft-och värmeteknik 1 200 p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspecifika kurser, komplettera din högskolebehörighet eller välja kurser bara av rent intresse.

Automation

Industriautomation 100 p
Data-och medianät 100 p

Elteknik

Cad 1 50 p
CCTV-system 100 p
Brandlarmsystem 100 p
Inbrottslarmsystem 100 p
Entreprenörskap 100 p
Elmätteknik 100 p
Industriautomation 100 p
Mät-och styrteknik 100 p
Avhjälpande och förebyggande underhåll 100 p

Energiteknik

Data-och medianät 100 p

Vi erbjuder alltid Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6, för dig som vill få grundläggande behörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom individuellt val (200 p), utökad studiekurs (100 p) eller programfördjupning (100 p).

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den