fordons- och transportprogrammet

Inriktningar och kurser

Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng

Kurser som finns på alla yrkesprogram:

Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Kurser som finns på alla FT-program i Sverige:

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden

200 p
Fordonsteknik - introduktion 200 p

Inriktningar 400–500 poäng

Inför andra året söker du en inriktning. Varje inriktning har ett begränsat antal platser, så antagningen sker på de betyg du fått på kurser som du avslutat i årskurs 1.

Karosseri och lackering

Riktningsteknik – introduktion 200 p
Lackeringsteknik – introduktion 200 p

Lastbil och mobila maskiner

Maskin- och lastbilsteknik – introduktion 200 p
Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300 p

Personbil

Personbilsteknik – introduktion 200 p
Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300 p

Transport

Yrkesteknik 1a 300 p
Yrkestrafik 1b 200 p

Programfördjupningar 500–800 poäng

Alla elever läser Service och bemötande, 100 poäng, i åk. 1.

Karosseri och lackering

Profil Karosseri 700p

Karosserikonstruktioner och inredning 200 p
Riktbänksystem 200 p
Skarvnings-och sammanfogningsteknik 300 p

Profil Lackering 700p

Baskurs i lackering 300 p
Lackeringssystem 200 p
Lackeringsteknik - applicering 100 p
Produktionsflöden 100 p

Lastbil och mobila maskiner 600 poäng

Komfortsystem 100 p
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik 100 p
Mobila maskiner och utrustning 300 p
Styr-och övervakningssystem 100 p

Personbilsteknik 600 poäng

Servicekunskap 100 p
Bromsar,kaross och chassi 200 p
Motor och kraftöverföring 300 p

Transport 600 poäng

Maskinell godshantering 200 p
Godstrafik 200 p
Fordonskombinationer- godstransporter 200 p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspecifika kurser, komplettera din högskolebehörighet eller välja kurser bara av rent intresse.

Vi erbjuder alltid Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6 för dig som vill få grundläggande behörighet till universitet och högskolor. Dessa kurser kan du välja inom individuellt val och utökad kurs.

Uppdaterad den