Fastighet, anläggning och byggnation

Inriktningar och kurser

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900 poäng  
Engelska 1 100 p
Estetisk verksamhet 100 p
Historia 1 50 p
Idrott och hälsa 1 200 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1 50 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 200 p
   
Programgemensamma ämnen 400 poäng  
Bygg- och anläggning 1 100 p
Fastighetsskötsel 200 p 
Service och bemötande 1 100 p
   
   
Programfördjupning 900 poäng  
Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll 100 p 
Fastighetsskötsel - inre miljö 100 p 
Körning - basmaskiner 1 100 p 
Körning - basmaskiner 2 100 p 
Lokalvård 100 p 
Hem- och konsumentkunskap 1 100 p 
Trafikantkunskap  100 p 
Återvinning och kretslopp 1 100 p
Digital kompetens 100 p 
   
   
Individuellt val  
200 poäng som du väljer mellan ett antal olika kurser  
   
Gymnasiesärskolearbete 100 poäng  
   
APL  
Arbetsplatsförlagt lärande i minst 22 veckor  
   

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den