Nobelgymnasiet

Introduktionsprogrammen

Samhällsvetenskapsprogrammet

Introduktionsprogrammen kan ge dig som är obehörig till gymnasiet nya möjligheter att komma in på ett nationellt program eller ut i arbetslivet. Även behöriga elever kan i vissa fall gå hos oss.

På Nobelgymnasiet finns alla fem introduktionsprogram. Programmen vänder sig till dig som saknar betyg i något eller några av de ämnen som krävs för att vara behörig för gymnasiet. De fem introduktionsprogrammen är Programinriktat individuellt val Preparand, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion samt Språkintroduktion.

De fyra programmen har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för dig som ungdom att etablera dig på arbetsmarknaden. 

Till ett introduktionsprogram söker man inte på samma sätt som man gör till gymnasiet utan elev som inte är behörig till ett nationellt program erbjuds automatiskt en plats. När du kommer till oss tittar vi på vad som är dina styrkor och vad som är dina utvecklingsområden för att därefter placera dig i den undervisningsgrupp som passar dina behov bäst.

Du går på ett introduktionsprogram tills du har uppnått behörighet för nationellt program, börjar Komvux eller tar klivet ut på arbetsmarknaden.

Tror du det finns risk för att du inte blir behörig till nationellt program och vill göra studiebesök något av introduktionsprogrammen är du välkommen att kontakta oss. 

Preparand vänder sig till dig som inte är behörig till ett studieförberedande program. Utbildningen är på högst ett år.

Individuellt alternativ för dig som saknar en eller flera kurser för att bli behörig till gymnasiet. På individuellt alternativ kan du varva teori med praktik och du går utbildningen under ett år eller mer. Syftet med programmet är att du ska kunna gå vidare till ett ungdomsgymnasium.

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig som vill arbeta men som även kan leda till studier på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion är till för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Språkintroduktion vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och fokus ligger på att du ska lära dig det svenska språket. Du läser även andra ämnen på Språkintroduktion men det är i första hand för att du ska skaffa dig ett stort ordförråd. Tanken är att du går vidare till andra studier eller till arbetsmarknaden.

Programblad

Här hittad du programbladet för introduktionsprogrammen

Rektorer

Karl Nilsson

Tel: 054-540 14 94
E-post: karl.nilsson@karlstad.se
A2, MySchool och Yrkesintroduktion.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den