Nobelgymnasiet

Introduktionsprogrammen

En dator där det ligger två böcker om Psykologi framför.

Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som är obehörig till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. När du går IM kan du läsa in de behörighetsgivande ämnen du saknar för att börja ungdomsgymnasiet, annan utbildning eller gå ut i jobb. Utbildningens längd är allt från ett till fyra år beroende av ditt mål.

Du går i skolan på heltid vilket innebär minst 23 timmar med lektioner och/eller praktik varje vecka. Tillsammans med din mentor gör du en individuell studieplan som är din planering för att nå dina mål. Om det fungerar med din studieplan och dina förkunskaper kan du även läsa vissa gymnasiekurser på IM.

De olika introduktionsprogrammen är:
Individuellt alternativ där du läser upp dina grundskoleämnen. Här finns olika varianter och det är dina behov som avgör vilken av verksamheterna som passar dig bäst.

Språkintroduktion för dig som är nyanländ till Sverige eller har varit i Sverige mindre än fyra år och inte nått så långt i din språkutveckling. Här läser man till man uppnår kunskapskraven årskurs 6.

Yrkesintroduktion varvar studier i svenska och matematik med praktik. Praktiken blir en del av vardagen. Möjlighet att läsa andra kurser finns också. 

Programinriktat val för dig som vet vilket program du vill gå. Du behöver vara godkänd i vissa ämnen för att gå detta introduktionsprogram.

Du söker inte till ett introduktionsprogram. Är du inte behörig till gymnasieskolan efter åk 9 kommer du automatiskt att erbjudas en plats på IM.

Programblad

Här hittad du programbladet för introduktionsprogrammen

Frågor om programmet? 

Boka tid hos studie- och yrkesvägledaren

Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Rektorer

Anna-Karin Leandersson

Tel: 054-540 35 52
E-post: anna.karin.leandersson@karlstad.se
Individuellt alternativ

 

Anders Eldh

Tel: 054-540 46 27
E-post: anders.eldh@karlstad.se
Språkintroduktion, Yrkesintroduktion

Uppdaterad den