Eleverna trivs på Nobelgymnasiet

10 goda vanor för din skull

10 Goda vanor Karlstad

Det är viktigt för oss att du som elev mår bra, och att du förstår vad du behöver för att må bra. Därför fokuserar Karlstads kommunala gymnasieskolor på god hjärnhälsa i projektet 10 goda vanor.

10 goda vanor innebär att skolan hjälper dig att bli medveten om olika friskfaktorer i vardagen. Vi ser till att ge dig verktyg för att kunna göra positiva val, nå goda studieresultat och få ökad möjlighet till inflytande över ditt eget liv. Ett hållbart lärande helt enkelt. När du mår bra så kommer du att kunna prestera och nå dina mål och vi finns med dig på hela din utvecklingsresa.

Uppdaterad den