Eleverna trivs på Nobelgymnasiet

Prova på jobbet

Skolbroschyr Nobelgymnasiet

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din utbildning ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är en del av din yrkesutbildning, och bidrar till att du som elev är väl förberedd för ditt yrke. Under din APL får du möjlighet att prova och lära dig om yrket på riktigt. Du skapar kontakter i branschen som sedan kan leda till jobb. Våra lärare och handledare på APL jobbar tillsammans för att du ska få en så bra utbildning som möjligt. Nämligen en utbildning som är anpassad efter vad branscherna behöver, oavsett vilket ditt drömyrke är.

APL utomlands 

På de flesta av Nobelgymnasiets program kan man genom Erasmus+ göra sin praktik utomlands. Vi har samarbeten med skolor i till exempel Italien, Spanien, Turkiet och Litauen. Det ger yrkesmässig utveckling, kulturellt utbyte och ökade språkkunskaper, men framförallt växer självförtroendet av vetskapen att du klarar dig i ett annat land. Läs mer här!

Uppdaterad den