Eleverna trivs på Nobelgymnasiet

Våra nationella program

Under flera år har vi haft bemötande som ett prioriterat område. Du som elev ska känna att alla personalkategorier som finns på vår skola ser till ditt bästa.

Oavsett om vi arbetar som lärare, vaktmästare, studie- och yrkesvägledare, gymnasiechef eller något annat är vi nyfikna på hur det går för dig och hur du har det i skolan. Vi gör det här för att du ska trivas, och få en utbildning i världsklass. Välkommen till en skola med otroligt hög nivå på yrkeskompetenser, den senaste utrustningen och ett nära samarbete med branscherna.

På våra utbildningssidor kan du läsa om alla Nobelgymnasiets program.

Uppdaterad den