Gymnasiekatalog 2021

10 goda vanor för din skull

10 Goda vanor Karlstad

Det är viktigt för oss att du som elev mår bra och förstår vad du behöver för att det ska bli möjligt. Därför fokuserar Karlstads kommunala gymnasieskolor på god hjärnhälsa i projektet 10 goda vanor.

10 goda vanor innebär att skolan hjälper dig att bli medveten om olika friskfaktorer i vardagen. Vi ger dig verktyg för att kunna göra positiva val, nå goda studieresultat och få ökat inflytande över ditt liv. Ett hållbart lärande, helt enkelt. När du mår bra kommer du att kunna prestera bättre och nå fler av dina mål. Vi finns med dig på hela din utvecklingsresa.

Uppdaterad den