Så här funkar det

Om webbplatsen

Karlstads kommuns webbplats spelar en viktig roll i kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. Karlstadsborna kan läsa information, de kan föra dialog med oss och de kan sköta och följa en del sina ärenden med oss via e-tjänster. På den här sidan har vi samlat information om de olika funktionerna.

De här funktionerna ska också kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Därför har vi anpassat webbplatsen på olika sätt. Vissa anpassningar syns inte för dig som surfar, men är nödvändiga för att de med specialverktyg ska kunna tillgodogöra sig informationen på karlstad.se.

Uppdaterad den