Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för appen Mitt Karlstad

Karlstads kommun står bakom appen Mitt Karlstad. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen.

 

På den här sidan beskriver vi kända tillgänglighetsproblem i appen Mitt Karlstad och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. 
Kontakta oss

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se
eller ringa 054-540 00 00.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

DIGG:s anmälningsfunktion 

Vad i appen som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

  • Finns inget generellt stöd för zoom-funktion.
  • Ångra klick-funktion, justering behöver göras i iOS, SendMessage.
  • Maskinläsbara etiketter ska ses över ytterligare.
  • Olika hantering av sliders i Android respektive iOS.
  • Stöd för exempelvis Dark Mode är inte tillämpat.

Hur vi testat appen

Vi  har tagit del av uppgifter från leverantören av appen samt gjort en självskattning (intern testning) utifrån lagkraven.

Senaste bedömningen gjordes den 5 maj 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 9 maj 2022.

Uppdaterad den