Om du är utsatt för hot eller våld kan du få stöd och hjälp

Stöd till hot- och våldsutsatta

Det finns stöd att få om du själv eller någon i din närhet är utsatt för hot eller våld.

Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj alternativet omsorg och hjälp, alternativt via e-post: karlstadskommun@karlstad.se och berätta att du är utsatt för hot eller våld i nära relation. Uppge även om du är under eller över 18 år så kopplas du vidare till en socialsekreterare som erbjuder stöd och hjälp utifrån din situation.

Kontaktcenter har öppet måndag – fredag kl. 8-17. Behöver du akut hjälp när kontaktcenter är stängt kan du ringa till 054-540 50 54, 054-540 54 14. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Utsätter du andra för hot, våld eller övergrepp?

Om du är man och vill samtala med en samtalsterapeut om din situation kan du kontakta Krismottagningen för män på telefon 054-18 01 54. Om du är kvinna och vill samtala med en samtalsterapeut om din situation kan du kontakta Samtalsakuten på telefon 054-18 00 50.

Viktiga telefonnummer:

  • Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50.
  • Terrafem-flerspråkig jourtelefon, telefon: 020-52 10 10.
  • Kvinnojouren, telefon: 054-18 30 34.
  • Brottsofferjouren, telefon: 054-18 28 88 eller 054-18 75 75.
  • Polisen, telefon: 114 14.

Brottsofferjourens verksamhet

Brottsofferstöd

Stöd till dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till brottsoffer.

Vi erbjuder:

  • medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår
  • information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor
  • hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag
  • stöd i samband med rättegång

Kontakt brottsofferstöd

Telefon: 054-18 28 88. E-post: info@varmland.boj.se

Vittnesstöd

Brottsofferjouren Värmland har stödpersoner i väntsalen på Värmlands tingsrätt. Av dem får du som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna. De kan vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum.

Kontakt vittnesstöd

Telefon: 054-18 75 75. E-post: vittnesstod@varmland.boj.se 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsofferjouren Värmland erbjuder också stöd och rådgivning för individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck även anhörig eller närstående kan få stöd och råd.

Kontakt hedersrelaterat våld och förtryck

Telefon: 054-18 75 75. E-post: stella@varmland.boj.se
                                                                                                         

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den