Om du är utsatt för hot eller våld kan du få stöd och hjälp

Stöd till hot- och våldsutsatta

en person tittar ut genom ett fönster.
Barn som lever i familjer där det förekommer våld hör, ser och förstår vad som händer.

Det finns stöd att få om du själv eller någon i din närhet är utsatt för hot eller våld.

Kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00, välj alternativet omsorg och hjälp, och berätta att du är utsatt för hot eller våld i nära relation. Uppge även om du är under eller över 18 år så kopplas du vidare till en socialsekreterare som erbjuder stöd och hjälp utifrån din situation. Du som är över 18 år kan även ta kontakt via
e-post: hotochvald@karlstad.se 

Kontaktcenter har öppet måndag-fredag kl. 8-17. Behöver du akut hjälp när kontaktcenter är stängt kan du ringa till 054-540 50 54, 054-540 54 14. Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning ring 112.

Socialjourens tider

Söndag-torsdag 16.30-00.00.

Fredag-lördag 16.00-01.30.

Utökade tider jul och nyår

Julafton fredag 24 december 08.00-01.30.

Nyårsafton fredag 31 december 08.00-01.30

Vill du bli kontaktperson till någon som blivit våldsutsatt?

Bli kontaktperson åt en medmänniska! Att vara kontaktperson innebär att ni träffas ett par gånger i veckan. I uppdraget kan det bland annat ingå att hjälpa till med att bryta isolering och skapa nytt nätverk, ge stöd vid myndighetskontakter och att etablera sig i Karlstad.

För att bli kontaktperson ska du vara över 18 år och ha körkort. Det är bra om du som person är lugn, trygg och utåtriktad. Innan du kan bli kontaktperson görs en utredning av oss på socialtjänsten som bland annat består av intervjuer, referenstagning och registeruppgifter. Karlstads kommun följer SKR:s riktlinjer gällande arvode och omkostnad. Som kontaktperson har du tillgång till stöd av en erfaren socialsekreterare för rådgivning.

Välkommen att kontakta mig för frågor eller funderingar!

Veronica Eriksson. Telefon: 054-540 51 12. E-post: veronica.eriksson@karlstad.se

Utsätter du andra för hot, våld eller övergrepp?

Om du är man och vill samtala med en samtalsterapeut om din situation kan du kontakta Krismottagning för män på telefon 054-18 01 54. Om du är kvinna och vill samtala med en samtalsterapeut om din situation kan du kontakta Samtalsakuten på telefon 054-18 00 50.

Länk till Krismottagning för män och Samtalsakuten

Andra viktiga kontakter

Kvinnofridslinjen

Nationell stödlinje för våldsutsatta öppen dygnet runt

Länk till Kvinnofridslinjens hemsida: https://kvinnofridslinjen.se/sv/

Telefon: 020-50 50 50.

Terrafem

Flerspråkig jourtelefon

Länk till Terrafems hemsida: http://www.terrafem.org/

Telefon: 020-52 10 10

Polisen

Länk till polisens hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/

Telefon: 114 14.

Unga relationer

Stöd till unga under 20 år som blir utsatta eller utsätter andra

Länk till Unga relationers hemsida: https://ungarelationer.se/

MÄN

Samtalsmottagning för unga killar. För killar och unga män som använt olika former av våld mot andra. Män boende utanför Stockholmsområdet kan få samtal över videolänk.

Länk till killar.se som är en del av organisationen MÄN. 

Välj att sluta - telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du får möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Här får du stöd och råd, vi kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver.

Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du välkommen att ringa till oss.

Länk till Välj att slutas hemsida: https://valjattsluta.se/

Preventell

Hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet

Länk till Preventells hemsida: http://preventell.se/

Telefon: 020-667788

Karlstads kvinnojour

Länk till Karlstads kvinnojours hemsida: https://www.karlstadskvinnojour.se/

Telefon: 054-18 30 34

Brottsofferjouren Värmland

Länk till Brottsofferjouren i Värmlands hemsida: https://varmland.boj.se/

Telefon: 054-18 28 88 eller 054-18 75 75.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer handlar oftast om mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer i parrelationer, men kan också handla om kvinnors/tjejers våld mot män/killar, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar samt hedersrelaterat våld.

När det gäller gruppen äldre och/eller funktionsnedsatta kan våldet även bestå av att vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till utövar våldet. Det kan vara en eller flera personer som utövar kontrollen och våldet. Det är vanligt att våldet förnekas och förminskas, både av den som blir utsatt för våldet och av den som utövar våldet.

Det är viktigt att komma ihåg att barn som lever i familjer där det förekommer våld hör, ser och förstår vad som händer.

Våld sker alltid på en skala och våldet blir ofta värre med tiden

  • Kontroll i vardagen av arbets- och skoltider samt aktiviteter online
  • Hot och nedsättande ord
  • Hot om att sprida intima bilder eller övertalning till sexuella handlingar
  • Hot om bortgifte eller att bli förd utomlands
  • Tvång att ta lån eller förstörelse av saker och/eller möbler
  • Tvång att gifta sig
  • Fasthållning, inlåsning, utlåsning, örfilar, sparkar, slag
  • Tvång att ta eller sälja droger
  • Äldre eller funktionsnedsatta utan tillgång till viktiga mediciner/hjälpmedel eller hjälp att klara sin vardag

 Vilken hjälp finns att få?

Stödet anpassas till varje person och det kan exempelvis handla om att få någon att prata med, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen eller hjälp att komma ifrån den/de som utövar våldet.

Organisationer som ger stöd och hjälp till hot- och våldsutsatta 

Behandlings- och samtalsmottagningen för våldsutsatta, Region Värmland

Kontakt via 1177 eller telefon 010-831 80 00.

Länk till Region Värmland

Alla Kvinnors Hus Karlstad

Alla Kvinnors Hus hjälper kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation. Alla Kvinnors Hus är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Deras arbetssätt bygger på hjälp till självhjälp. De registrerar ingen; du kan vara anonym och de har tystnadslöfte. De lyssnar, ger råd och stöd samt stöttar dig i det du vill göra.

Telefon: 054-18 30 34. Telefontider måndag-fredag 9-12 och 17-20, helger 14-17. Lämna gärna meddelande i röstbrevlådan om du inte får svar!

E-post: kvinnojouren@akhkarlstad.se

Kvinnojouren svarar på e-post på vardagar mellan 9 och 17.

Postadress: Alla Kvinnors Hus, Kvinno- och tjejjouren i Karlstad, Box 613, 651 13 Karlstad.

Brottsofferjouren Värmland

Brottsofferstöd

Stöd till dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till brottsoffer.

Telefon brottsofferstöd: 054-18 28 88.

E-post brottsofferstöd: info@varmland.boj.se

Vittnesstöd

Brottsofferjouren Värmland har stödpersoner i väntsalen på Värmlands tingsrätt. Av dem får du som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna. De kan vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum.

Telefon vittnesstöd: 054-18 75 75.

E-post vittnesstöd: vittnesstod@varmland.boj.se

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.

Länk till Storasysters hemsida: https://storasyster.org/

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

Karlstads kommun har tagit fram en handlingsplan som omfattar olika slags former av våld  och slutsatser kring vem och vilka som utövar respektive blir utsatta för våld i nära relationer. Handlingsplanen har utgångspunkt i aktuell lagstiftning, aktuella föreskrifter och allmänna råd, nationella kartläggningar samt aktuell forskning.

Syftet med handlingsplanen är att beskriva både förvaltningens pågående arbete och förbättringsarbete, vars mål är att leda till att Karlstadborna ska erbjudas ett fullgott stöd och skydd utifrån sina behov.

 Är du intresserad av att veta mer om handlingsplanen är du välkommen att kontakta Frida Malmén, enhetschef familjevåldsenheten. E-post: frida.malmen@karlstad.se

                                                                      

 

Uppdaterad den