Akut hjälp

Förebygga självmord

Ring 112 om någon hotar att ta sitt liv. Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15–44 år.

Om någon hotar att ta sitt liv ska du se det som en olycka. Ring därför 112!

Genom att larma 112 kan man rädda liv. SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Länkar

1177-råd om vård

Självmordsupplysningen

Nationella hjälplinjen

SPES (Som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv

Suicidprevention

Hösten 2016 startade ett länsgemensamt arbete med suicidprevention i Värmland. Tillsammans har arbetsgruppen tagit fram en handlingsplan för arbetet 2017-2020. Planen är antagen av alla aktörer som finns representerade i samverkansgruppen.

Här kan du läsa mer om det länsgemensamma arbetet:

http://www.liv.se/suicidprevention

Här kan du läsa vår regionala handlingsplan för suicidprevention och minska psykisk ohälsa 2017-2020:

Länsgemensam handlingsplan suicidprevention

Efterlevandegrupp

Det startar en ny efterlevandegrupp som riktas till vuxna, där någon nära tagit sitt liv. Gruppen startar i februari 2019. I mån av plats bjuds även andra Värmlandskommuner in. Anmäl ditt intresse till någon av oss:

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den