Akut hjälp

Förebygga självmord

Ring 112 om någon hotar att ta sitt liv. Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15–44 år.

Om någon hotar att ta sitt liv ska du se det som en olycka. Ring därför 112!

Genom att larma 112 kan man rädda liv. SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Länkar

1177-råd om vård

Självmordslinjen - föreningen Mind

SPES (Som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland

Det regionala nätverket för suicidprevention i Värmland ska bidra med samordning och stöd i arbetet med suicidprevention i Värmland. I gruppen ingår representanter för länets alla kommuner och flera andra organisationer

Här kan du läsa mer om det länsgemensamma arbetet.

Region Värmlands webbplats: suicidprevention i Värmland

 

Efterlevandegrupp

En efterlevandegrupp vänder sig till dig som förlorat en nära vän i suicid och som skulle vilja träffa andra efterlevande som befinner sig i liknande situation som du. Anmäl ditt intresse till någon av oss:

 

Uppdaterad den