Omsorg och hjälp

Anhöriga och frivilliga

Att vara anhörig till någon som är långvarigt sjuk, fysisk eller psykisk funktionsnedsatt, äldre eller har ett missbruk eller beroende kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Här hittar du information om anhörigstöd för dig som stöttar eller vårdar en närstående.

Är du intresserad av att bli frivillig/volontär och känner att du har tid och ork att göra en insats för en medmänniska? Då är du välkommen att höra av dig till vår frivilligcentral. Den förmedlar frivilliga insatser till personer som är i behov av social gemenskap.

Uppdaterad den