Anhörigstöd och avlastning

Avlastning

För att orka med kan du som är anhörig till någon som är långvarigt sjuk eller funktionshindrad behöva tid för dig själv. Karlstads kommun kan erbjuda olika typer av avlastning. 

Avlastning är ett behovsbedömt stöd. Kontakta biståndskontorets mottagningsteam på telefon 054-540 54 85 eller 054-540 54 81 om du vill veta mer om avlastning.

Avlösning i hemmet

Om du behöver komma hemifrån en stund, och din närstående inte kan vara ensam, kan omvårdnadspersonal/avlösare komma hem till dig och ta hand om din närstående under några timmar.

Servicen kan du få både regelbundet eller för situationer som du inte kan förutse.

Avlösning i hemmet gäller både för äldreomsorg och funktionsstöd.

Växelvård

Med växelvård menas att din närstående regelbundet vistas på korttidsboendet Resurscentrum. Oftas är man på Resurscentrum en vecka eller två veckor och sedan hemma i tre eller två veckor.

För att få ta del av växelvård krävs ett biståndsbeslut om att behov finns.

Kostnad

Korttidsboende vårdavgift 59 kronor/dygn Korttidsboende matkostnad 108 kronor/dygn

Dagträffen Viken

Dagträffen Viken är för dig som har en demenssjukdom och som är gäst på vår växelvård. I samband med att du blir beviljad en veckas växelvård får du samtidigt ett erbjudande om att besöka Viken en dag i veckan de veckor du vistas hemma.

Enhetschef dagträffen Viken
Tel.054-540 58 16

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för att ge möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan du få i korttidsfamilj, korttidsboende eller som lägervistelse.

Kostnad

Man betalar för maten och eventuell aktivitet.

Dagverksamhet

På vår dagverksamhet får din närstående som gäst en trygg och meningsfull dag. Som anhörig har du möjlighet att få egen tid.

Vi har fem dagträffar med olika inriktningar.

Här kan du läsa mer om våra olika dagträffar och hur anmälan går till

Här kan du läsa mer om anhörigstöd

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den